Flen får inget politiskt majoritetsstyre under de kommande fyra åren. Det stod klart på tisdagen, när kommunens nya politiska styre presenterades. Nästan sju veckor efter valet och efter många samtal partierna emellan, har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens om att tillsammans bilda ett minoritetsstyre.

– Det har varit en lång dags färd mot ljuset, säger kommunalrådet Anders Berglöv (S).

Redan dagen efter valsöndagen sa Anders Berglöv att han arbetade utifrån förslaget att fortsätta styra med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Men Kristdemokraterna meddelade kort därefter att de inte vill fortsätta i majoriteten och försöken att kunna bilda ett politiskt styre i kommunen har dröjt fram till nu.

Minoriteten konstaterar att det mest optimala hade varit att kunna bilda en blocköverskridande majoritet i kommunen.

– Vi är naturligtvis medvetna om att det under den kommande mandatperioden kommer att krävas en stor del av samförstånd i kommunens beslutsfattande med ansvarstagande från oppositionens sida för att kunna fatta beslut på ett hållbart sätt för vår kommun, säger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en gemensam kommentar.

Enligt Anders Berglöv har Socialdemokraterna försökt att hitta lösningar och fört samtal med de olika partierna, men det har inte lett någonvart.

– Vi har försökt sondera möjligheten att skapa en majoritet i kommunen, det har varit målsättningen. Vi har varit öppna för samarbeten med alla utom Sverigedemokraterna, men det har inte gått då de allra flesta har valt att gå i opposition. Då återstod det här alternativet.

Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet delar uppfattningen om att samtalen dem emellan har flutit på utan några större problem eller oenigheter.

– Det har inte varit några tuffa förhandlingar och det känns som att lösningen tillslut blev väldigt bra, säger Miljöpartiets gruppledare Cecilia Friis, som är glad över att kunna fortsätta sitta i det politiska styret, trots att partiet efter valet gått miste om ett mandat.

Centerpartiet menar att det under samtalen mellan partierna, inte funnits en tydlig vilja att diskutera politik.

– Vi har beslutat att lämna det här samarbetet. Vi ser ett stort behov av en majoritet med en tydlig politisk vilja för att kunna ta itu med de utmaningar vi har i kommunen. Vi såg att det bästa samarbetet hade varit mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, men det finns flera olika skäl till att det inte gick framåt nu, säger gruppledaren Karina Krogh (C).

Hur såg ni på möjligheten att sitta i ett samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet?

– Under dessa samtal har jag inte deltagit i ett möte där det har diskuterats politik. Politiken är utgångspunkten för att vi ska kunna sitta i ett samarbete och vi har inte sett någon vilja eller något intresse att diskutera politik.

För Moderaterna har beslutet att tacka nej främst handlat om en analys av valresultatet.

– Vi har ett jätte bra samtalsklimat i Flen och jag ser fram emot en mandatperiod där vi kan fortsätta ha bra diskussioner, så det är inte av en sådan anledning. Men i min moderatgrupp har vi gjort den analysen av valresultatet att ett samarbete med Socialdemokraterna inte var anledningen till att vi gick framåt. Man röstade på Moderaterna för en moderat politik, säger oppositionsrådet Emma Dahlin (M).

I den politiska viljeinriktningen för S, V och Mp inför den kommande mandatperioden är egenförsörjning, utbildning och bostäder bland de prioriterade områdena.

– Det är oerhört viktigt för Flens kommun att få ut fler i arbete och rusta människor för att lyckas med det, säger Anders Berglöv.

Det är områden som även prioriteras högt av Centerpartiet och Moderaterna.

– Det är positivt att vi har en sådan gemensam bild där vi kan se ungefär samma problem och utmaningar. Sedan är frågan vilka konkreta åtgärder vi vill se, det är kanske där vi kommer kunna skilja oss åt, säger Emma Dahlin (M).

Den nya konstellationen är inte främmande för varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Mandatperioden 2011-2014 satt de i majoritet tillsammans med det lokala partiet Alternativ 2000.

– Den mandatperioden var lite av en skola. Vi vill vara med och påverka och det är lättare att göra det när man är med i diskussionen där ärenden tar sin början, säger Kaj Johansson, ordförande för Vänsterpartiet i Flen.