Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att avstyrka ansökan från Eolus AB.

Debatten var livlig och involverade en lång rad talare från i stort sett samtliga partier. I korta drag kan sägas att vindkraftparkens inverkan på naturen stod emot klimatmål om förnybara energikällor som Flen likt alla andra kommuner måste bidra till.

Miljöpartiet tillsammans med Kristdemokraterna och delar ur Centerpartiet talade för att godkänna ansökan och låta den gå vidare till expertprövning.

‒Jag ser många möjligheter med vindkraft. Eolus har gjort en stor utredning och glöm inte bort företagarna och markägarna, de vet vad de gör om de är intresserade av att etablera sig där. Marken är fin men det är den på andra platser också där vi ibland måste vara pragmatiska och fatta beslut. Jag har respekt för oron som kan finnas men vi ska inte förstora problemen, Flen är på väg att lyfta och vi behöver en egen energiförsörjning, sa Tage Persson (C) och fick medhåll av Thomas Tilly (MP).

‒Det finns en bred riksdagsmajoritet om energimålen att all el ska vara förnybar år 2040 men det kräver att lokala politiker tar beslut och Flens kommun har mycket att göra för att leva upp till vår andel. Om vi säger nej skickar vi en klar signal om att inte räkna med stöd från Flen.

Men förespråkarna mötte en kraftig motvind.

‒Vi är absolut inte emot alternativa energikällor men de ska placeras på rätt ställen där de inte stör. Båven, Sörmlandsleden och våra naturvärden ska bevaras, sa Arne Lundberg (S).

‒Frågan var uppe 2012 och redan då var vi inte intresserade, Eolus planer är helt fel tänk i den här orten. Man ska inte få köra över människor, orter och naturmiljön som vi har, det vore en våldtäkt på vår miljö, sa Berit Hyllbrant (L) och Daniel Danon (S) fyllde i:

‒Vem är emot ny energi? Ingen, men vi ska ha respekt för naturen och vara försiktiga med den och inte göra vilka ingrepp som helst.

Efter votering stod det klart att kommunstyrelsens förslag fick 39 röster mot fyra för dem som ville godkänna ansökan. En ledamot avstod och en var frånvarande.