Laddstationen kom på plats i förra veckan och efter några dagar fanns det även el i den.

Stationen är en så kallad snabbladdningsstation och fungerar som ett komplement till den laddning en elfordonsägare vanligtvis har hemmavid eller på arbetsplatsen i de fall ett företag står som ägare.

– På den här laddstolpen kan man ladda upp ett tomt batteri på 20 till 30 minuter beroende på batteriets storlek och fordonet. Den är tänkt som ett supplement och för den som till exempel är på genomresa. I nuläget är det gratis att ladda men det är svårt att säga hur det blir det i förlängningen, säger Simon Wernsköld, miljöutredare på Flens kommun.

Notan för stationen har landat på 300 000 kronor inklusive själva installationen och driftssättandet.

Hälften av summan står Flens kommun för, resten finansieras av Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet varifrån kommunen tidigare i vår ansökt om och fått bidrag beviljat.

– Det är kul att uppvisa att det händer saker på miljöområdet. Anledningen till laddstationen är att åtgärden ligger i linje med kommunens strategiska planering och miljömålet att begränsa utsläppen från fossilbränsledrivna fordon, säger Simon Wernsköld.

Regeringen har ett nationellt mål om en fossilbränslefri fordonsflotta till år 2030 och Flens kommun har en vilja att bidra till det målet och få fler fossilfria bilar på vägarna även häromkring.

– Att anlägga en laddstolpe medför att man försöker tillgodose laddningsinfrastukturen för att folk ska kunna ladda sin elbilar och även som ett incitament för att kanske få fler att våga köpa en elbil, säger Simon Wernsköld.

I dagsläget finns det uppskattningsvis mellan 25 och 30 elfordon registrerade i kommunen.