Boken består av flera författare och redaktör för boken är Pirjo Lahdenperä, professor emerita på Mälardalens högskola. En av författarna till boken är Kerstin Johansson, förskolechef i Flens kommun. Hon har bidragit med ett kapitel om hur hon som förskolechef jobbar med frågor som rör modersmål och språkskillnader i förskolorna. Men också hur hon som chef leder arbetet framåt.

– Vi är två stycken som skrivit med Flen i åtanke, Marja-Terttu Tryggvason, docent vid Mälardalens högskola, som forskat om hur man kan bedöma barns språkutveckling och jag i min roll som förskolechef.

Boken är tänkt att användas som utbildningsmaterial för studenter, men också som ett stöd för yrkesverksamma förskolelärare som brottas med frågor kring bemötandet av flerspråkiga barn och föräldrar med olika bakgrunder.

I morgon, torsdag, presenterar tre av författarna boken och berättar om sina slutsatser.