Den påstådda misshandeln skulle ha skett sommaren 2016 i en annan del av landet. En polisanmälan gjordes först våren 2018. Därefter väcktes åtal mot föräldrarna i augusti i år.

Att det gått nästan tre och ett halvt år sedan händelsen skulle ha inträffat gör det naturligt att minnesbilder har påverkats, resonerar tingsrätten.

Barnet uttrycker nu osäkerhet om vad som hände. De skador som barnet säger sig ha fått av att ha blivit misshandlad, stämmer inte heller överens med den enda skada som vuxna i barnets närhet vittnar om.

Därför frikänns föräldrarna från åtalet. Tingsrätten konstaterar att barnets uppgifter är "påtagligt osäkra och att de inte får stöd – utan faktiskt i viktiga avseenden rent av motsägs – av vittnenas uppgifter".