Som en av sex platser runt om i världen där vattenkvalitetsprover provats är Flen en del av det globala miljöprojektet Ground Truth 2.0. som finansieras av EU.

Metoden där forskare samarbetar med lokalbefolkning för testtagning kallas på engelska Citizen science observatory och ska ge medborgarna större möjligheter till delaktighet när det gäller datainsamling i sitt eget närområde.

Mellan 30 september och 1 oktober testades vattenkvaliteten på över 50 platser runt om i Flens kommun.

Resultatet har nu presenteras i en rapport och det är positiv läsning för Flensborna.

Testerna visade att Flens vatten ser ut att vara rent och vid god ekologisk vigör förutom vid ett fåtal platser som visar nivåer över riktvärdena.

92,7 procent av vattenproverna visade godtagbara nivåer av fosfat och för nitratmängderna var siffran 94, 5 procent.

De mätningar som översteg riktvärdet för nitrat, som är 1,0 mg/l, fanns i närheten av sjön Dunkern. Här fanns mätningar på enstaka platser som visade upp till 7,5 mg/l i snitt.

Vattenblitzen återkommer under 2018 då forskarna kommer lära sig ännu mer om vattenkvalitén i kommunen.