Fjolårets varma sommar blev ett dråpslag för sörmländska skogsägare då både etablerad skog och nyplanteringar försvagades av den långa varma och regnfattiga perioden.