Händelsen ska ha inträffat i en gruppbostad i Flen i februari i år, då en boende föll i hemmet.

Enligt arbetande personal föll den boende efter att benet vek sig när personen skulle förflytta sig med gåstol från säng till toalett. Personal i tjänst menar även att personen som föll, i direkt anslutning till händelsen, lyftes upp med hjälp av personlyften.

Den andra versionen av händelsen, som har lämnats av personal som frågat den boende om dennes blåmärken, talar för att den boende var ensam under fallet.

Skadorna uppkom enligt denna version, då personen, som satt i rullstol med ett grenbälte, försökte resa sig och föll mot dörrkarmen. Personen lyftes sedan med hjälp av personlyften, men det går enligt anmälan inte att få fram hur länge den boende var ensam.

Personalen, som dokumenterade händelsen en dag senare, menar att det inte gick att komma åt verksamhetssystemet den dagen händelsen inträffade.

Varför personal i tjänst inte tagit kontakt med sjuksköterska, går inte att nå fram, enligt uppgifter i anmälan.

Två dagar efter det inträffade uppmärksammade personal att den boende hade ont vid sänggående på kvällen och hade skador bestående av skrapsår eller blåmärken på huvudet, bula i bakhuvudet, svag svullnad över vänster sida av ryggen samt blåmärken på höger överarm. Det var i samband med att skadorna uppmärksammades som personalen såg att det hade gjorts en anteckning en dag efter det inträffade.

Den boende, som har kognitiva svårigheter, berättade om händelsen strax efter att det inträffat, men har sedan dess inte velat tala om det.

Då sjuksköterska kontaktades först två dagar efter det inträffade och konsekvenserna, enligt uppgifter i anmälan, hade kunnat bli värre, har man infört både omedelbara och långsiktiga åtgärder för att liknande inte skall inträffa i gruppbostaden igen.

Sjuksköterska har gett direktiven att personal framöver skall vara minst två vid förflyttning och chefen har uppmanat personal att dokumentera händelser.

Ärendet fortsätter att utredas som personalärende, utanför denna utredning.