Jenny Bergman, lärare i svenska och engelska, och Malin Lindqvist, lärare i svenska och SO-ämnena, är två som roddat med temaveckan.

‒Det här är något vi egentligen jobbar med hela tiden, men vi brukar ha en temavecka i slutet av terminen, säger Jenny och Malin fortsätter.

‒Just den här veckan passade bra när det är pride i Eskilstuna på lördag och det blev pricken över i med gästerna.

Artikelbild

Filip Botin tillsammans med eleven Alicia Kareinen efter onsdagens föreläsning på Europaskolan Malma.

Med gästerna menar hon Filip Botin och Mandy Rich, där den sistnämnda uppträder på SpringPride på lördag.

‒Filip föreläste om psykisk ohälsa och mobbning. Han är homosexuell och har själv varit mobbad och växt upp i en familj med psykisk ohälsa. Han är ung och kämpat igenom mycket i livet, nu är han lycklig och jobbar som fotomodell och kan visa att livet blir bättre, säger Malin.

Mandy Rich benämns ofta som Sveriges första transsexuella rappare.

‒Vi ville ha någon häftig avslutning i stället för oss lärare. Hon kunde och ville komma och det kändes kul, säger Jenny Bergman.

Under veckan har eleverna deltagit i olika grupparbeten. Man har pratat om kvinnligt kontra manligt, hatbrott, värderingar och om normer och förståelsen av att vad man säger till varandra påverkar.

‒Vi har haft värderingsövningar, tittat på det biologiska perspektivet och kulturyttringar. Dessutom hbtq-frågor inom musik och konst och vilka förebilder det finns.Om vi har elever som identifierar sig inom hbtq ska de veta att vi är en trygg zon och accepterar alla som de är, säger Jenny.

Har eleverna haft många frågor?

‒De har ganska bra koll på de olika begreppen redan, men de har varit diskussionssugna och tycker det är intressant att jobba med värderingar och hur man kan vara med varandra, säger Malin.

‒Jag upplever att det kan finnas elever på skolan som identifierar sig som någon av homo, bi eller trans. När jag gick i min första Springpride var det en elev som sett mig där och efter det kände att hon vågade prata med mig om det. Det är nog den största aha upplevelsen när de inser att det kan sitta någon här, då blir det på ett annat sätt, säger Jenny Bergman som hoppas att veckan ska märkas av när skolan gör sin likabehandlingsplanen.

‒Eleverna är med och utformar och jag hoppas vi kan utveckla det här för en gemensam grund för vart vi står i de här frågorna, säger hon.