På torsdagen beslutade politikerna ibarn-, utbildnings- och kulturnämnden om stora förändringar som rör Kyrkskolan. Nämnden föreslår att en helt ny skola ska byggas i Mellösa. Nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrunden är att lokalerna är bristfälliga enligt skolledningen, vilket gör att Kyrkskolan inte har förutsättningar att bedriva en lagenlig utbildning med hög kvalité och god arbetsmiljö.

Nämnden hade att ta ställning till två förslag från barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Förvaltningen har utrett hur Kyrkskolan antingen kan byggas ut på sin nuvarande plats eller hur skolan kan byggas på en helt ny plats vid Tomtebo förskola, se faktaruta nedan. Förvaltningen förordade alternativet att bygga nytt. Detta bland annat för att barnen kan vara kvar på den nuvarande skolan när den nya byggs och för att det inte krävs en ny detaljplan om skolan byggs vid Tomtebo förskola.

Det var en enig nämnd som ställde sig bakom förvaltningens förslag.

– Vi valde det alternativet för att det blir en bättre helhetslösning och säkerställer att vi kan ha en skola i Mellösa på väldigt lång sikt. Med en ny skola får vi också en idrottshall som klarar mellanstadieelevernas behov och då slipper de åka buss till en idrottshall på en annan skola, säger Roger Tiefensee, (C), ordförande i nämnden.

Han ser också en vinst med att skola och förskola kan samverka om de ligger bredvid varandra.

Tidningen har pratat med föräldrar som tycker att det föreslagna beslutet om att bygga en ny skola har kommit hastigt.

– Men det var inte förrän för någon vecka sedan som utredningsförslaget blev färdigt. Det kommer att finnas utrymme för fortsatt dialog. Det är kommunfullmäktige som fattar beslutet, säger Roger Tiefensee.

Nämnden har bland annat fått in frågor som rör hur trafiksituationen vid den nya skolan vid Tomtebo förskola ska lösas.

– Där la vi till i nämndens beslut att vi uppmanar kommunstyrelsen att i sin beredning belysa och föreslå trafiklösningar för en nybyggd skola och idrottshall.