Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för tolfte gången publicerar en öppen jämförelse kring arbetet med trygghet och säkerhet i kommunerna. Jämförelsen har gjorts genom att kartlägga fyra områden: Personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

För Flens del är resultatet nedslående, kommunen hamnar längst ner i rankingen vad gäller Sörmland och det som sticker ut mest är antalet anmälda våldsbrott.

– Vi ser allvarligt på det här, speciellt när det gäller våldsbrottsbiten där vi måste jobba extra hårt, säger Jessica Ekermann som är brottsförebyggande samordnare i Flens kommun.

Våldsbrotten domineras av våld i nära relation och där håller kommunen på att jobba fram en handlingsplan. När det gäller övrig brottslighet, som till exempel skadegörelse och inbrott, menar Jessica Ekermann att bilden inte behöver vara så mörk som den öppna jämförelsen visar. SKR och MSB hämtar brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, vilket är ett medelvärde av de tre senaste åren, i det här fallet 2016 till 2018.

– Där skiljer sig våra siffror från den öppna jämförelsen. Brå räknar till exempel mordbrand som skadegörelse, det gör inte polisen själva, säger Jessica Ekermann och fortsätter.

– Vi har skapat en bra samverkan med polisen de senaste åren som är kunskapsbaserad och som bygger på veckovisa lägesrapporter som vi lägger samman med statistiken.