Per Grönlund representerade Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i nästan fyra år, fram till i våras då han lämnade partiet. Enligt honom själv berodde beslutet på främlingsförakt hos vissa partimedlemmar.

– Nu är jag en så kallad politisk vilde. Jag gick med i SD för att jag tyckte att de hade en relevant flyktingpolitik, men jag kan inte besjäla mig med tanken med invandrarhat och invandrarfientlighet. Internt började det dyka upp sådant som jag måste tolka som främlingsfientligt.

Men Per Grönlund hade inga tankar på att lämna kommunpolitiken för det. Han ville fortsätta lyfta frågor som han tyckte var viktiga för kommuninvånarna och grundade tillsammans med några vänner partiet "Rättvisa i Flen", som ställer upp i årets kommunval.

Vad vill Rättvisa i Flen?

– Vi vill att saker och ting ska gå lagligt och korrekt till i kommunen. Under min tid har jag sett att det är mycket som inte går till som det bör. Själva grundmeningen är frågan om varför andra kommuner är progressiva medan Flens kommun går bakåt. Kommunen fungerar inte, säger Per Grönlund.

Vilka områden fungerar inte, tycker ni?

– I ett o annat stycke har man väl lyckats, när det gäller skolan t.ex. känner jag en viss stolthet över att vi har lyckats bra, men i stort så fungerar det inte. Bland annat är det egendomsförsäljningen och äldreomsorgen.

För att få äldreomsorgen i kommunen att fungera vill partiet försöka åstadkomma en omfördelning av de resurser som läggs på annat. Men på frågan om vilka satsningar man bör dra ner på, saknar partiet ett konkret svar.

– Vi har inte haft möjlighet att gå igenom hela budgeten. Det finns säkert punkter, skolan har ju kostat mycket, och det ska den få göra så länge resultaten blir så bra som möjligt. Men frågan är om en skolbyggnad för 130 miljoner kronor verkligen är vad kommunen har råd med?

Utöver äldreomsorgen är också kommunens beredskap inför händelser som nedläggning av privata skolor eller stora bolag, viktigt för Rättvisa i Flen.

– Flens kommun har inte beredskap för udda händelser. Om en privatskola försvinner, har kommunen ansvar att ta hand om eleverna som gått där. Hur ska man göra det? Eller om Volvo eller glassbolaget försvinner?

I ert partiprogram står det att kommunala bolag ska avskaffas. Varför då?

– Flens Kommunfastigheter AB, som kommunen äger, jobbar helt fritt från kommunen, men de kostnader som de drar på sig drabbar kommuninvånarna. Vi vill att de kommunala bolagen ska bli kommunala förvaltningar. Då har man full insyn i verksamheten, vilket innebär att information från bolagen inte kan hemlighetsstämplas.

Ni skriver att vänskapskorruptionen och egennyttan måste bannlysas från kommunen. Hävdar ni att det förekommer vänskapskorruption i Flens kommun?

– Jag kan inte visa exempel på det, för att det döljs. Men klia mig på ryggen så kliar jag dig på ryggen. Varför sålde man en byggnad för nio miljoner kronor, som hade ett bokfört värde på 16 miljoner kronor? Jag kan bara se resultaten och ifrågasätta.

Er partislogan är "Vi vill återinföra demokrati i Flen". Finns det ingen demokrati i Flen?

– Först måste man definiera begreppet demokrati. Jag hävdar att vi ska närma oss det ursprungliga grekiska begreppet demokrati, bland annat genom att erbjuda kommunmedlemmarna bättre insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Vi vill öppna nämnderna för kommunmedlemmarna att få delta i.

Varför ska man rösta på er?

– För att Flen behöver ett nytt parti. För att allt ska vara regelrätt i kommunen och för att få bättre insyn i kommunens verksamhet . Det sammanfattas i vårt partinamn, vi vill åstadkomma rättvisa i Flen.