Tidningen skrev tidigare om takläckaget som påverkade i stort sett alla lägenheter på övre plan på Ringvägen 1. Efter flera försök att nå fastighetsägaren Wonna I De Jong gick de boende till slut till Flens kommun, som genomförde en inspektion tillsammans med hyresgästföreningen i Flen, då läckan konstaterades. Efter inspektionen kontaktade kommunen de Jong och krävde en åtgärdsplan, som skickades in av de Jong i mars. Därefter beslutade kommunen att taket skulle vara åtgärdat senast i mitten på juli 2018.

Men hyresgästerna är fortfarande oroliga. Takläggningen, som utförs av entreprenören Mastak, har stått stilla i flera veckor. Under tisdagen kallade ett tiotal hyresgäster kommunen och hyresgästföreningen i Flen till ett möte, där de krävde tvångsförvaltning.

– Det är skandal alltihop. Det har stått stilla i flera veckor nu och det står gasoltuber och containrar som blockerar vägen för utryckningsfordon. Nu får det utkrävas tvångsförvaltning, säger hyresgästen Torbjörn Haglund.

Artikelbild

Flera hyresgäster på Ringvägen är missnöjda med hyresvärden Jonna I de Wong.

Anledningen till att arbetet stått stilla är att Arbetsmiljöverket har satt stopp för bygget. Enligt Mastak beror det på att man använt sig av säkerhetslinor i stället för ställningar.

– Det är två tak som ska göras klart där och när vi gjorde klart det första taket använde vi säkerhetslinor. Sedan var Arbetsmiljöverket på plats och ville att vi skulle använda ställningar i stället, men problemet är att hyresgästerna inte gick med på att sätta ställningar runt hela kåken. Därför valde vi att köra med linor, säger George Shamoon, produktionsansvarig på Mastak.

Men ingen av hyresgästerna på plats under tisdagens möte uppger att de känner till orsaken till uppehållet. Margareta Bergkvist som bor på översta våningen berättar dessutom att hon har fått hyresförhöjning, trots att det enligt det senaste avtalet står att hyresgästerna på översta plan inte ska få någon förhöjning förrän taket är åtgärdat.

– Vi har inte lyckats göra något åt Wonnas agerande under alla år vi har bott här, hon gör precis som hon vill! Här står det att hyran höjs med 50 kronor från och med den 1:a juli, säger hon och håller upp ett inbetalningskort.

Enligt Lotti Ånedal på hyresgästföreningen vore det att bryta mot befintligt avtal att höja hyran på det sättet.

– Om det är så, så bryter det mot överenskommelsen som vi har. Hyresgästerna på översta plan ska betala gamla hyran tills taket är åtgärdat.

Kjell-Åke Kjällström, räddningschef i Flen, som har varit på plats och kollat till säkerhetsförhållandena, berättar att han kommer att skriva ett föreläggande.

– Det uppfyller inte det regelverk som man kan kräva. Man har ställt brandfarligt material på ytterfasaden och har gasolflaskor direkt intill och det är inte tillåtet. Enligt regelverket så är det inte okej oavsett om det är under byggperiod eller inte. Öppen sopcontainer får inte vara så pass nära en fasad som är brännbar, och i detta fall även med gasol i närheten. Jag kommer att skriva ett föreläggande om det till byggherren så att de åtgärdar det så fort som möjligt.

Rolf Carlsson, ordförande för hyresgästföreningen i Flen, har förståelse för missnöjet bland hyresgästerna.

– Det är katastrofalt. Vi har haft problem flera gånger när det gäller Wonna. Hon tycks inte förstå att det ska bo människor i fastigheterna som ska ha drägliga förhållanden.

George Shamoon menar att arbetet med taket kommer att dra i gång under veckan igen och att det kommer att vara klart innan den 16:e juli.

– Nu har vi rett ut det med Arbetsmiljöverket och rest upp ställningar på hus två.

Har ni fått godkännande för att få att fortsätta?

– Ja. De bad oss att skicka in en arbetsmiljöplan och det är gjort så vi sätter i gång på onsdag. Vi får sätta upp ställningar men inte gå upp på taket förrän vi får ett godkännande och det ska komma under dagen, har de lovat oss.

Om taket inte är åtgärdat innan den 16:e juli kommer miljökontoret i Flens kommun att ställa ett föreläggande mot fastighetsägaren.

– Vi ser allvarligt på det och följer ärendet. Fastighetsägaren har ett föreläggande på sig till den 16:e juli. Om det inte är åtgärdat tills dess och kan förenas med vite eller inte får samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till då, säger Daniel Jansson, miljöinspektör i kommunen.

Tidningen har sökt Arbetsmiljöverket och Wonna I de Jong, utan framgång.