Sparreholmsbon Jenny Hammarlund vågar inte låta sin son, som går i tredje klass, promenera hem efter skolan. Detta trots att han går i Sparreholms skola, som ligger på promenadavstånd från familjens hus.

– Visst, vi bor ute på landet, men det är inte långt. Ändå kan jag inte släppa honom för att han måste passera den här vägen, säger hon och pekar på vägen.

Här, på riksväg 53 i Sparreholm, stannar bussarna som skolbarnen åker med till- och från skolorna i Malmköping och Flen. Men det finns varken ett övergångsställe eller något farthinder på vägen, där bilarna åker i 50- respektive 70 kilometer/h.

Artikelbild

Sparreholmsborna Jenny Hammarlund och Tommy Axner, barn-, utbildnings- och kulturnämndens ordförande Roger Tifensee, C, Lars Andersson och Sven-Ola Nilsson från Motormännen i Eskilstuna och Strängnäs och Mattias Claesson, C, ledamot i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, tittar på vägen som oroar många föräldrar i Sparreholm.

– På vintrarna är det ännu värre, man ser inte ens barnen och de ska gå längs med eller rakt över vägen? Det är livsfarligt.

Jenny Hammarlund sitter i barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flens kommun och har länge engagerat sig i frågan. Både hon och nämndordförande Roger Tifensee, C, menar att kommunen har tagit upp problemet i sin dialog med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, som ansvarar för busslinjerna.

– Säkra skolvägar är oerhört viktigt för hela skolverksamheten. Men det är inte kommunen som styr den här vägen och hållplatserna, så det krävs ett samarbete mellan Trafikverket som äger vägen, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och kommunen. Vi har en dialog med kollektivtrafikmyndigheten, men eftersom vi har det här bekymret, så har kommunikationen uppenbarligen inte fungerat korrekt, säger Roger Tifensee.

Jenny Hammarlund har varit i kontakt med andra föräldrar runt om i kommunen, som har liknande bekymmer.

– Det springer massa barn här på vägen för att det inte finns någon gångväg. Föräldrar kommer och hämtar barnen och bilarna får inte plats på den lilla parkeringen här intill. Det är inte bara vi som har problem, folk har hört av sig från bland annat Mellösa och Bettna.

Nu har hon och Tommy Axner, som också bor i Sparreholm, kontaktat Motormännens riksförbund, en konsumentorganisation som arbetar med trafiksäkerhet, miljö och bilägande, för att få deras uppfattning om hur säkra hållplatserna i kommunen är. Lars Andersson och Sven-Ola Nilsson från Motormännen i Eskilstuna och Strängnäs har åkt runt och tittat på olika hållplatser som föräldrar haft synpunkter på. Deras bedömning är att det saknas säkra gångvägar till- och från flera av hållplatserna, vilket de kommer att rapportera till riksförbundet, som kan föra det vidare till Trafikverket.

– Hållplatsen längre fram på riksväg 53 vid Vallhalla ligger i en kurva. Här på 53:an i Sparreholm och på väg 221 i höjd med Hedenlunda finns det inga säkra gångvägar eller markerade övergångsställen, säger Sven-Ola Nilsson.

Patrik Nordqvist, som har två barn som åker med bussen varje dag, har svårt att tro att problemet åtgärdas. Han har tidigare varit i kontakt med både Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten, men ingenting har hänt.

– Det pratas om nollvision i trafiken men det är löjligt när de nonchalerar barnens säkerhet på det här sättet.

Men Mattias Claesson, C, ledamot i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, tar med sig frågan till myndigheten.

– Vi träffas ungefär fyra gånger om året och jag tar med mig frågan till nästa gång. Det är viktigt att vi har hållbara hållplatser.

Jenny Hammarlund är fast besluten att driva frågan tills något händer.

– Det är inte så svårt att sätta ut ett övergångsställe eller farthinder, men nu är frågan aktualiserad igen. Jag vill tacka Motormännen för att de har tagit sig hit.