Enligt den skriftliga varningen från kommunen ska den anställda ha använt kommunens tankkort för privat bruk vid upprepade tillfällen.

Av varningen framgår även att den anställdas fackliga organisation har underrättats och att den anställda löper stor risk att sägas upp från sin anställning om misskötsamheten upprepas.