Enligt polisen har användningen av vissa droger bland unga i Flen ökat under de senaste åren och anmälda narkotikabrott i Flen 2018 var 25 procent högre i förhållande till föregående år. Framförallt handlar det om cannabis och narkotikaklassade läkemedel, som är lättillgängliga på internet.

– Det har mycket att göra med internetanvändningen. I dag har nästan alla ungdomar mobiltelefoner och det tar inte mer än 30 minuter från att man beställer något till att man får det, säger Dennis Ejdvinsson, kommunpolis i Katrineholm, Flen och Vingåker.​

Det är inte ovanligt att barn i grundskoleålder får tag på droger och polisen har observerat att det sker överlämning av narkotika i nära anslutning till skolorna i Flen.​

– Man har sett att det sker en del på skolgårdar och utanför skolorna. Då handlar det inte bara om gymnasieskolor utan även högstadieskolor, säger Dennis Ejdvinsson.​

Polisen har gjort en kartläggning av ett antal personer som misstänks ligga bakom försäljningen och överlämningen av narkotika till barn och unga i Flen. Dessa personer är även kopplade till annan typ av kriminalitet i staden.​

– Det är multikriminella personer, det handlar inte bara om drogförsäljning utan även inbrott, rån, misshandel och andra allvarliga brott, säger Dennis Ejdvinsson.​

Hur jobbar polisen i Flen för att motverka droganvändningen bland unga?​

– Det är ett komplext problem på internationell nivå. Vi gör allt för att arbeta emot detta och samverkar med alla tänkbara aktörer, framförallt skolorna och socialtjänsten, men även privata aktörer och föräldrar.​

På skolorna fokuserar man på det förebyggande arbetet genom att rusta både elever och personal med information och kunskap kring drogberoende.

– Vår skolkurator och skolsköterska tillsammans med våra mentorer vet mycket mer om vilka droger som är aktuella och hur man ser tecken på användning eftersom vi har skickat dem på utbildning inom det, säger Katarina Gustafsson, rektor på Stenhammarskolan i Flen.

Hon bekräftar att skolpersonal vid olika tillfällen har sett misstänkta personer i närheten av skolorna.​

– När vi får reda på något eller vid minsta misstanke så agerar vi direkt och kontaktar polis och vårdnadshavare. Man kan säga att vi har sett och larmat i nära anslutning till skolan, men inte på skolgården, tack och lov. ​​

Att eleverna känner sig trygga i skolan och litar på personalen, är också viktigt, enligt Prins Wilhelmgymnasiets rektor Jonas Karlsson.

– För oss handlar det framförallt om att bygga trygga relationer med våra elever så att de alltid kan vända sig till oss.

Hur arbetar ni för att förebygga användningen av droger bland gymnasielever?

– Vi har framförallt vårt elevhälsoarbete som handlar om information och kunskap och jobbar även med det i undervisningen.

Jonas Karlsson tror också att ett aktivt förenings- och fritidsliv, kan vara effektfullt i det förebyggande arbetet.

– Det är viktigt är att det finns något att göra för ungdomarna på fritiden, den typen av arbeten tror jag att vi kan utveckla i Flen.

Men skolorna är också beroende av föräldrarnas engagemang i frågan, framförallt i de yngre åldrarna. Det är Katarina Gustafsson inte riktigt nöjd med.

– Det är viktigt att man inte är för naiv och framförallt har koll på vem eller vilka barnen umgås eller har kontakt med. Jag skulle vilja påstå att vårdnadshavare inte riktigt vill förstå hur lätt det kan vara att få tag på droger i dag.

Områdespoliserna i Flen är ofta ute på skolorna för att informera elever om bland annat riskerna med droger. Polisen har också spaning på de personer man misstänker är kopplade till narkotikahandeln i Flen.​

– Men det räcker inte alltid. Vi är beroende av information från ungdomar och andra kommunbor så att vi kan fånga banditerna, säger Dennis Ejdvinsson.​