Det är föreningen Flen världsorkester som med stöd från Boverket står bakom mötesplatsen. På plats i Amazon – föreningens Culture house – i helgen fanns bland andra ordförande Lasse Franzén.

– Det har funnits ett stort behov av en mötesplats för gruppen äldre ungdomar länge, säger han.

Det finns inte mycket att göra för målgruppen 16–25 år på helgerna; än mindre för asylsökande eller nyanlända som saknar kontaktnät. Risken är stor att tristess och utanförskap leder in i drogmissbruk och kriminalitet.

Artikelbild

| Ida Båvlind framhåller att det ungdomarna som besöker Culture house som själva format 4:ans innehåll.

Därför en mötesplats med kulturen som motor. I Culture house ges redan möjlighet på vardagar till sång och musik, bildkonst och annat skapande. När 4:an öppnar i februari, ska huset på lördagar och söndagar fyllas med aktiviteter som workshops i bakning, textiltryck, vävning, yoga och mycket mer.

– Ungdomarna har själva fått bestämma vad de vill göra, säger Ida Båvlind, en av verksamhetsledarna.

Projektet pågår till augusti. Därefter är förhoppningen att kommunen ska inse behovet av och nyttan med mötesplatsen, och stötta en fortsättning.

Öppet hus lockade en liten men strid ström besökare. Daniel Perez har bott i Sverige och Flen i tre månader och lockades till Culture house av några kompisar.

Artikelbild

| Kulturen är motorn i 4:an, vars fyra ben är Möjlighet, Frihet, Gemenskap och Respekt.

– Det är jätteintressant och trevligt med ett sånt här ställe. Jag har ju inte så mycket att göra.

Selim Sarisoy besöker huset varje vecka för att spela gitarr och sjunga i kör.

Artikelbild

| Lasse Franzén, ordförande i Flen världsorkester, i spexartagen under lördagens öppet hus.

– Det är ett ställe där man kan träffa vänner och få nya. Det är viktigt.