Det är Flens kommun genom sin kulturenhet som anordnar festivalen. Till hjälp har man lokala aktörer.

– Att anordna just en litteraturfestival är en tanke jag har haft med mig i många år. Från och med mars i år har vi fått en utökad budget för att genomföra kulturplanen, som antogs förra hösten. Målet med kulturplanen är att synliggöra kulturen i kommunen. Det här är ett led i det, säger Inger Zetterström Karlsson, enhetschef kultur, Flens kommun.

I måndags tjuvstartade festivalen. Då hölls en föreläsning i samband med hälsoveckan på temat kultur och hälsa. Men det är på söndag som festivalen drar i gång på riktigt och håller sedan på i två veckor. Festivalen kommer att beröra olika uttryckssätt inom litteratur. Det kan handla om allt från poesi till samtal om film. Det finns programpunkter som vänder sig till barn såväl som vuxna.

Vad hoppas ni uppnå med festivalen?

– Att det syns att det händer saker i Flen. Att festivalen ska beröra på något vis, säger Inger Zetterström Karlsson.

Kommer festivalen att återkomma?

– Ja, i någon form men den kanske kallas kulturfestival nästa år.