Den som kräver att deras tak som läcker in vatten ska åtgärdas.