Miljöpartiet har innevarande mandatperiod suttit i den styrande majoriteten i Flen för första gången. De har styrt tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

– Vi sitter i dag i en bred majoritet och det fortsätter vi gärna att göra, säger partiets förstanamn Cecilia Friis.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

Artikelbild

– Vi har fått igenom väldigt mycket av våra frågor. Jag tror att vi har lyckats öka förståelsen för miljöfrågorna, svarar Cecilia Friis på frågan hur det har varit att som ett litet parti sitta med i en bred politisk majoritet.

– Det beror på valutgången. Som det ser ut i dagsläget kan vi nog tänka oss att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Jag tror att det är väldigt svårt att hitta någon gemensam syn med dem över huvud taget. Vi vill driva kommunen framåt och hela Miljöpartiet står för biologisk och mänsklig mångfald.

Cecilia Friis säger att hennes parti under den gångna mandatperioden har drivit miljö- och klimatfrågorna hårt.

– Där känns det som att vi har bidragit mycket. Flens lokala miljömål antogs 2014, för att de inte bara ska vara en pappersprodukt har jag haft med mig dem i handväskan och tagit upp dem överallt.

Som exempel på frågor partiet har varit med och jobbat för tar Cecilia Friis upp en ökning av ekologisk mat inom skola och särskilt boende, projektet giftfri förskola samt att Flens kommun har gått med i projektet fossilfritt 2030.

– Projektet syftar till att samla och lyfta fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. 

Vad vill ni göra för miljön om ni kommer till makten i höst?

– I augusti kommer den nya energi- och klimatplanen att antas, den vill vi fortsätta att jobba med och utveckla. Den har varit en av Miljöpartiets viktigaste planer att få igenom under mandatperioden. Vi har fokus på de globala hållbarhetsmålen. Det ska vara lätt för kommuninvånarna att göra rätt och inte vara svårt att göra kloka miljöval. Det kan handla om sopsortering, förutsättningar för laddare till elbil och säkra cykelvägar.

Miljöpartiet vill ha fler cykelbanor i kommunen.

– Vi vill ha ett modernare cykelperspektiv med tanke på elcykelns genombrott och helt nya möjligheter för fler att lätt ta sig mellan orterna.

Skolan är en av Miljöpartiets huvudfrågor inför valet.

Hur vill ni utveckla skolan i Flen?

– Vi vill satsa på det förebyggande arbetet med barn och unga. Det är en förutsättning för att de ska nå skolresultaten. Jag tror mycket på att stärka upp elevhälsan så att alla får förutsättningar att lyckas. Om vi börjar där och får upp skolresultaten minskar vi kostnader på sikt för åtgärder och placeringar inom socialtjänsten.

Hur vill ni utveckla omsorgen i Flens kommun?

– Vi håller på med strukturen, det behövs nya platser. Jag tror att vi behöver få till en mångfald på boenden. Jag tror att det behövs fler 55-plusboenden eller trygghetsboenden. Det skulle också få i gång flyttkarusellen så att hus blir lediga när äldre flyttar.

Hur ska satsningar inom skola och omsorg finansieras?

– Jag tror att förutsättningen är att vi bygger ett hållbart samhälle för annars kommer vi inte att ha råd längre fram. Det är ett långsiktigt helhetsperspektiv som behövs. Annars kan vi sitta och stoppa in hur mycket skattepengar som helst om vi inte åtgärdar kärnan.

Varför ska man rösta på Miljöpartiet?

– Det känns som att vi går lite vår egen väg, som är det långsiktigt hållbara miljöperspektivet. Vi vill underlätta för folk att vidga sina vyer till kloka val. Alla kan bidra utifrån sina förutsättningar till en hållbar framtid.