Polisen blev under lördagseftermiddagen kontaktad av en person i den dödes närhet som uttryckte oro över att mannen inte hade gått att nå på några dagar. Det var strax efter detta som polisen påträffade mannen död i sin bostad.

Kriminaltekniker har under natten genomfört tekniska undersökningar av bostaden. Mannen hittades i en lägenhet i centrala Flen och ska enligt polisen vara mellan 50 och 60 år gammal.

Under natten anhölls även en person misstänkt för mord.

– Vi har en person frihetsberövad och anhållen i ärendet sedan i natt. Utredningen pågår med tekniska och rättsmedicinska undersökningar, säger Joel Gerdin, vakthavande befäl.

Vad är det för omständigheter som har fått polisen att fatta misstankar om mord?

– Det är skadornas omfattning och karaktär som gör att vi misstänker brott. Men vad skadorna består i kan jag inte säga i nuläget, säger Johan Karlsson, jourhavande förundersökningsledare hos polisen.

Är det uppgifter som har lämnats till polisen som har lett till att misstankar har riktats mot den nu anhållne mannen?

– Efter vidtagna åtgärder förstärktes misstankarna mot honom. Han hämtades in till förhör och åklagare valde att anhålla honom. De exakta omständigheterna kan jag inte säga i nuläget, säger Johan Karlsson.

– Utredningen är i ett känsligt initialt skede. Vi jobbar intensivt med ärendet och gentemot den misstänkta som ska få ställas mot uppgifterna och berätta sin version, säger Johan Karlsson.

Under söndagen kommer förhör att hållas med den misstänkta mannen, som är anhållen skäligen misstänkt för mord.

– Det är nästa steg i utredningsläget. Han ska höras i ärendet med försvarare närvarande, säger Johan Karlsson.

Är det något skjutvapen inblandat?

– Nej, det är det inte.

Under söndagen fortsätter polisens arbete med att säkra bevisning och prata med vittnen. Några vittnen till ett eventuellt mord tror polisen kan vara svåra att finna, då man misstänker att brottet begåtts i bostaden när den avlidne påträffades.

– Vi tror att brottsplatsen är den plats där personen har hittats. Kroppen har hittats inomhus, och sannolikheten är alltid större att det finns oberoende vittnen som har sett något om det hade skett utomhus. Men just nu är det inte känt för oss om det finns några vittnen.

Polisen har hört grannar och andra personer som kan ha befunnit sig i närheten av brottsplatsen.

– Det handlar snarare om iakttagelser som är viktiga och kan ha gjorts både innan och efter. Rörelser till och från brottsplatser är intressanta, säger Johan Karlsson, jourhavande förundersökningsledare.