Jonas Karlsson har det senaste året jobbat som rektor för språkintroduktionsprogrammet. Han efterträder nu Jonas Axelsson och bli rektor för hela Prins Wilhelmgymnasiet. Nu får han välkomna de första eleverna. På tisdagen har ettorna och eleverna på introduktionsprogrammen skolstart.

I våras såg det ut som att gymnasiet skulle få betydligt färre elever än vanligt. Endast 25 behöriga elever hade valt att söka gymnasiet i Flen i första hand. Men nu har siffran mer än dubblerats och 57 elever har sökt sig till Prins Wilhelmgymnasiet.

– På lärlingsprogrammet har vi i princip fullt. Vi har 16 elever just nu. Vi brukar ta in 16 till 17 elever och max 20 beroende på vad de har valt för inriktning, säger Jonas Karlsson.

Det är 20 elever som har sökt till samhällsvetenskapsprogrammet i Flen och 15 till naturvetenskapsprogrammet. Till vård- och omsorgsprogrammet har sex elever sökt.

Varför har ni fler elever nu än efter första valet i våras?

– Jag vet inte men jag vill tro att elever pratar med andra elever, säger Jonas Karlsson.

Dessutom kan fler ha hunnit bli behöriga under våren.

Han säger vidare att skolan har satsat och ska satsa på att utveckla sig.

– Förra veckan startade vi med all personal en process som handlar om var vi vill vara om tre år och hur vi ska satsa vidare. Vi ska inte vara en skola för 700 elever, vi har inte rum för det. Men vi ska ha struktur, ordning och reda och delaktighet bland personal och elever.

Prins Wilhelmgymnasiet har cirka 300 elever.

I höst startar också 40 elever på introduktionsprogrammen. Där går elever som läser för att bli behöriga att gå ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande program. Det går också att läsa ämnen i kombination med praktik, där målet inte är att bli behörig till gymnasiet. I stället får eleverna kontakt med arbetslivet vilket kan leda till anställning.

I våras tog elever studenten från handels- och administrationsprogrammet men nu finns inga elever som läser programmet på skolan.

– Vi har inte tillräckligt med elever för att starta handel men vi har programmet i lärlingsform. Programmet kan absolut återkomma nästa år om det finns tillräckligt många sökanden.

Likadant är det med ekonomiprogrammet som inte startar i höst men finns i årskurs tre på skolan.

Trots det har skolan fler elever i årskurs ett i år än vad skolan hade förra läsåret.