Den 12 mars hålls en installationsgudtjänst i Dunkers kyrka där Simon Johansson officiellt blir ny kyrkoherde i församlingen men redan i morgon stämplar han in på sitt nya jobb.

‒Det känns bra, jag ser fram emot det. Det ska bli roligt men också utmanande och lite läskigt, säger han och skrattar lätt.

41-årige Simon Johansson bor i Katrineholm och har tidigare jobbat som kaplan i Julita. Nu gör nu sin första tjänst som kyrkoherde, det i en lite mindre församling med ungefär 2 300 medlemmar.

‒Jag utgår från att det som fungerar väl får finnas kvar, man behöver inte ändra på allting bara för man är ny. Vi är måna om våra medlemmar framförallt, vi ser en trend där många lämnar kyrkan men vi tror ju att vi har något att erbjuda människor, som kyrkliga handlingar med dop, vigsel och begravning som många uppskattar.…

Behövs kyrkan i Sverige idag?

‒Vi fyller ett stort behov men många vet inte om vad vi gör och kan tro vi bara firar gudstjänst på söndagen. Men vi har gemenskapsträffar för olika människor, äldre, nyanlända och småbarnsföräldrar. Vi kan också vara en röst i samhällsdebatten när det gäller erfarenheter i hur man hanterar kriser och hjälpa till i det sociala arbetet och bidra i den etiska diskussionen i frågor som rör människovärde, barnens rätt, integration och miljö.

Svenska kyrkan jobbar i stort med fyra områden.

‒Vi har ett mål som kommer från rikskyrkan som vi ska jobba med och utveckla. Gudstjänster, utbildning, diakoni och mission, att sprida det vi står för och vara en röst i samhället.

2017 är reformationsåret för Svenska Kyrkan. Det är i år 500 år sedan den tyske munken Martin Luther spikade upp sina 95 teser som reformerade kyrkan. Den katolska kyrkan utmanades och protestantismen var född.

‒Det kommer märkas i hela Svenska kyrkan men just i Malmköping mest i höst med lite temakvällar om Luther.