Nina Overli och Jenny Gedda har gjort en omfattande utredning för att undersöka förutsättningarna för ett Geddamuseum och eller ett kulturhus i Flen. De skriver i introduktionen:

"Även om kulturlivet är aktivt upplevs det som fragmenterat, man umgås oftast i "sin grupp." Men vi ser att nyfikenheten och lusten att umgås med folk från andra åldersgrupper och bakgrunder finns. Det finns en stor energi bland folk från olika bakgrunder i Flen till att ändra på saker och utvecklas.".

De menar att en neutral mötesplats för kultur i kommunal regi, som arbetar efter principen armlängds avstånd och över ålders- och kulturella gränser, kommer stärka Flen.

Artikelbild

Godsmagasinet finns med i utredningen men lär inte bli det nya kulturhuset.

Rapporten kom fram till att tankarna om ett Geddamuseum bör slopas.

"Då Hans Gedda inte önskar ingå en kommunal verksamhet med sina verk, och ett eget Geddamuseum inte är ekonomiskt realiserbart i dagsläget, har utredningen fokuserat på att undersöka behov och möjligheter för en kulturverksamhet eller ett kulturhus i Flen, oberoende av Hans Gedda.".

Var kulturhuset kan komma att ligga är en punkt som utretts. Alternativ som Skjortan, Godsmagasinet och Amazon finns alla med i utredningen, men det hetaste spåret är runda banken mitt i Flen.

Gedda och Overli menar att dess historiska betydelse för Flen är en fördel, att den är en neutral plats samt att ägarna kan tänka sig att sälja till kommunen för kulturellt ändamål.

Artikelbild

Runda banken, ett av de hetaste alternativen till ett nytt kulturhus – just nu.

"Byggnaden har en mycket egenartad karaktär och potential att fungera som ett "landmark" för Flen. l behov av fasadrenovering, men inuti är den i bra skick. En renovering skulle lyfta Flens centrum i helhet. Tillsammans med biografen kan banken utgöra ett eget kulturkvarter i Flen."

På barn- utbildnings- och kulturnämnden använder man utredningen som en arbetsgrund och integrerar den i den nyligen antagna kulturplanen. Däremot har man inget med eventuella köp av fastigheter att göra.

Artikelbild

Skjortan i Flen.

‒Intentionen är nog inte att köpa nya fastigheter utan se vad vi har för befintliga fastigheter. I budget 2018 har vi äskat 550 000 av kommunstyrelsen för en projektanställning som ska jobba med platsfrågan, referensgrupper, samverkan med föreningar och förberedda ett politiskt beslut, säger nämndsordförande Roger Tiefensee.