Olycksdrabbade väg 55 är ofta omskriven och så sent som i september i år skedde en trafikolycka vid Björndammen då tre personer omkom.

Nu tar Flen, Strängnäs, Katrineholm och Enköpings kommun, samt representanter från näringslivet, ett krafttag för att sätta press på ansvariga myndigheter. De vill att vägen som helhet ska prioriteras och byggas klart inom en snar framtid.

‒Vi i kommunerna har argumenterat och drivit på det här i många år. Det är viktigt att också näringslivet kommer till tals, säger Jan-Erik Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Flen.

De berörda kommunerna har nu skickat ett remissvar till Näringsdepartementet, Trafikverket och Regionförbundet Sörmland, angående den nationella och regionala planen för transportinfrastruktur 2018-2029 och väg 55.

Kommunerna och representanterna från näringslivet anser att en nationell satsning på väg 55 måste göras. Väg 55 är en regional väg, vilket innebär att pengar till olika åtgärder tas från den regionala planen.

‒För Sörmland handlar det om en miljard kronor under en tioårsperiod, men de pengarna ska samtidigt räcka till mycket annat, säger Lars Härnström, kommunstyrelsens vice ordförande i Katrineholm.

I sitt remissvar skriver kommunerna att det bör göras en översyn av möjligheterna till samfinansiering mellan den regionala och nationella planen. De vägar som ingår i den nationella planen är de större vägar som Trafikverket hanterar.

‒Vägen är så viktig att den på sikt bör vara en nationell angelägenhet, säger Lars Härnström.

Hans Paridon är ordförande för åkeriföretaget M4-gruppen.

‒Det här är framförallt en säkerhetsfråga. Vi har personal som har det här som sin arbetsmiljö. Det här är angeläget för oss, säkerheten är viktigaste, säger han.

Jan-Erik Larsson understryker också att man ska se väg 55 som en helhet och inte bara prioritera vissa delar.

‒Vi vill att man ska ha en helhetssyn och samverkan. Det behövs en säkrare miljö för vardagspendlarna, arbetspendlarna och transportföretagen som kör på vägen. Det är många som är beroende av den här vägen och jag hoppas att man öppnar ögonen och inser att det här är ett allvarligt problem, säger Jan-Erik Larsson.