Gruppbostaden på Orrögatan består av fem lägenheter för människor som har rätt till vård genom LSS. Men socialförvaltningen har velat ersätta bostäderna, då man anser att bostäderna inte uppfyller kraven som ställs på gruppbostäder. Något som i sin tur gör att de boende inte får den vård som de har rätt till.