När den nya tobakslagen trädde i kraft i Sverige den första juli förra året innebar det en rejäl utökning av det rökförbud på allmänna platser som då hade gällt sedan 1994. Det var sedan tidigare förbjudet att röka vid skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Den nya lagen utökade rökförbudet till att även gälla på bland annat uteserveringar, lekplatser och perronger.

Trots den nya tobakslagen som gäller hela landet väljer nu Flens kommun att ta rökförbudet ett steg längre. Från och med den första mars kommer det vara förbjudet att röka på kommunens samtliga badplatser. Kommunstyrelsen har redan godkänt revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter, nu återstår endast att fullmäktige gör detsamma.

– Badplatser omfattas inte av den nya tobakslagen. Nästan alla av kommunens badplatser har lekplatser, men var drar man gränsen var lekplatsens område börjar?, säger Carl-Fredrik Swenson, chef för fritidsavdelningen på Flens kommun.

Artikelbild

| Carl-Fredrik Swenson, chef för fritidsavdelningen på Flens kommun.

De åtta badplatser som omfattas är Tallsöbadet i Hälleforsnäs, Mellösabadet, badet på Orrestaö i Flen, Vadsbrobadet, Yngarebadet i Bettna, Skebokvarnsbadet, Sparreholmsbadet och Hosjöbadet i Malmköping.

– Det är ju allmänt känt sedan länge att badplatserna har varit kommunens största askkoppar. Så har det varit i alla år, det minns jag själv från när jag var liten, säger Carl-Fredrik Swenson.

Syftet med den nya tobakslagen var att skydda barn och ungdomar från rökning, samma tanke ligger bakom kommunens ändring av ordningsföreskrifterna.

– Vi vill gärna att våra badplatser är rökfria, vi får se hur det mottas. Det är mer en uppmaning, vi kan inte straffa någon mer än att i värsta fall tillkalla polis, säger Carl-Fredrik Swenson.

Artikelbild

| Orrestaöbadet i Flen. Här ska ett hundbad tillkomma.

Tror du att förbudet kommer få någon effekt?

– Det kommer säkert variera på de olika badplatserna. Det beror nog på hur bra vi når ut med informationen. Sex av kommunens badplatser har lokala företrädare, bland annat föreningar, som sköter om badet och det beror nog på hur mycket de kan bidra med att informera.

Artikelbild

| Hosjöbadet i Malmköping.

Det är inte bara rökförbudet som är nytt när det gäller kommunens bad. Tre nya hundbad föreslås dessutom tillkomma, på Orrestaö, vid Sparreholmsbadet och vid Bruksdammen i Hälleforsnäs. Även detta ska fullmäktige slutgiltigt besluta om den 30 januari.

Bortsett hundbaden råder det hundförbud på kommunens badplatser.