Tidningen har tidigare skrivit om att socialnämnden väntas gå med ett stort underskott i år. I maj sa prognosen"ett starkt och mycket oroväckande underskott". Sedan dess har underskottet växt.

Nu kommer Flens socialchef Jukka Taipale att omplaceras.

– Vi letar en ny roll för den nuvarande chefen, säger Flens kommunchef Håkan Bergsten.

Artikelbild

| Håkan Bergsten, kommunchef.

Varför letar ni en ny roll?

– Egentligen tittar vi på ekonomiska och organisatoriska saker. Vi väljer att göra en omorganisation, säger Håkan Bergsten.

Spelar socialnämndens stora underskott in?

– Om jag säger att det handlar om organisatoriska och ekonomiska orsaker får du tolka det som du vill. Det är klart att det förväntas av en förvaltningschef att ha god koll på organisation och ekonomi.

Håkan Bergsten vill inte kommentera socialnämndens underskott.

– Jag kan inte föregå nämndens rapport. Socialnämnden tar upp frågan på onsdag. Det är först när vi har fått en sammantagen bild som vi kan säga något. Det blir till nästa kommunstyrelse. Jag kan inte föregå rapporter.

Vad ska den nuvarande socialchefen göra i stället?

– Vi har inte haft dialog än.

Hur löser ni vakansen?

– Just nu tittar vi på lösningar. Jag går in som tillförordnad socialchef. Annars är det upp till respektive avdelning, som till exempel äldreomsorgen, att ansvara för sitt område. Jag håller ihop förvaltningsövergripande frågor. Det finns flera olika lösningar vi tittar på. De frågor, som är möjliga delegationsmässigt, hanterar jag, säger Håkan Bergsten.

Socialnämnden har haft problem med ekonomin i flera år och brottats med stora underskott.

– Nu har jag inte historiken. (Håkan Bergsten tillträdde som kommunchef den 2 januari i år. red. anm.) Jag vet att det var problem med ekonomin i julas. Historiken får vi göra en genomlysning på. Vi avvaktar vad nämnden kommer med på onsdag.

Men det är ju inte bara socialchefen som har ansvar. Det finns ju en ansvarig nämnd också. Vad säger du om det?

– Den frågan får du ta med nämnden. Det är bättre att nämnden får ha sin gång. Nämnden får en helhetsbild presenterad på onsdag.

Vad har ni i socialnämnden för ansvar för socialförvaltningens ekonomi och organisation?

– Det är vi som har det yttersta ansvaret, säger socialnämndens ordförande Daniel Ljungkvist (S).

Sitter ni politiker i nämnden säkert om det finns problem med ekonomi och organisation på socialförvaltningen?

– Det är kommunfullmäktige som beslutar om vi får ansvarsfrihet. Vi försöker fatta så kloka beslut som möjligt. Om det sedan är tillräckligt får revisionen och fullmäktige avgöra, säger Daniel Ljungkvist.

Tidningen har sökt socialchef Jukka Taipale. Han har meddelat tidningen att han avstår från att kommentera.

Den hänvisning som finns för Jukka Taipale i Flens kommuns växel är att han har semester, snart kommer att sluta sin anställning och att det inte finns någon ersättare i hans ställe.