The Culture House på Amazon är Flens Världsorkesters nya kulturprojekt.

‒VI har stora ambitioner men är ganska nya och ligger avskilt till. Detta är ett bra sätt att visa upp oss och nå ut med vår verksamhet och knyta kontakter. Tanken är att sakerna som målningarna ska vara kvar som vi kan jobba vidare med, säger Åsa Lockner och pekar mot väggen där barnen håller på med en väggmålning med texten "The Culture House" samt en större skogsmålning.

Från måndag till onsdag har dörrarna stått öppna.

Artikelbild

Susanna Malkasian jobbar med skogsmålningen under "Sommarkul".

‒Vi kom ut med informationen ganska sent men det har varit ett 15-tal barn här och det tycker jag är bra. De målar, bygger papier maché, spelar gitarr och annat, säger Lockner.

Ett av barnen med pensel i hand heter Alisa Gonchar.

‒Man får använda sin fantasi här, undersöka hur färgerna passar ihop. Fantasin är en viktig del av våra liv, det gör oss glada och ger nya idéer, säger hon som varit på Amazon alla tre dagarna och kommer vara med på fler aktiviteter under parollen "Sommarkul".

‒Jag ska sporta, leka och träffa nya vänner, säger hon.