De stora stenarna i fråga ligger vid Heden längs med den asfalterade vägen och i vägens korsningar.

‒Någon gång i september kom det en lastbil och började lägga ner dem. Sen har det också lagts upp en ny omgång med sten, det ser inte klokt ut, säger Monica Hendén som menar att många Malmköpingsbor saknar information om varför de ligger där.

‒Det är ett övergrepp att inte prata med folk om en sådan sak som påverkar boendemiljön.

Hon tycker att den bristfälliga informationen är beklaglig, men mest vänder hon sig mot det estetiska.

‒Det är anskrämligt och ser fult ut. Jag förstår inte varför man inte ska kunna ställa bilen tillfälligt vid Heden, när det är mycket trafik är det svårt att parkera här men parkeringen har inte gjort någon skada.

Även om skämt som att Malmköping bör döpas om till Stenköping och att byn blivit stenrik är harmlösa, vill Monica och fler med henne få till en ändring – och en förklaring.

‒Vi i Malmköping gjorde en stor grej av förbifart Malmköping när de ville stänga av vägen vid kyrkogården och vi fick kommunen och Trafikverket att ändra sig. Nu vill vi ha bort stenarna, alla pratar om det här och det kommer bli protester, säger Monica Hendén.

Det visar sig att stenarna lagts ut för att skydda fornlämningar och naturmark på Heden. Detta efter ett beslut av kommunen som länsstyrelsen godkände.

Byarådet, hembygdsföreningen, innebandyklubben och Malmköpings IF gjorde då gemensam sak, bildade ett samråd som kallas MSO, och överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Rätten avslog överklagandet men agerandet gjorde att MSO satte i gång en dialog med kommunen där regelbundna möten kommer att hållas.

‒Där kommer vi att hantera de olika uppkomna frågorna på ett nytt och systematiskt sätt så att vi löser varje fråga med öppenhet och god kommunikation, men där vi också väldigt tydligt kan reda ut vilka förutsättningar som gäller, säger Björn Rabenius, samhällsbyggnadsförvaltningens chef.

Planen är att lägga ut fler stenar än de som är där i dag, men det arbetet är satt på vänt tills dess att frågan diskuterats noggrant med MSO.

‒Samverkan och kunskap är bättre än missförstånd och misstro, säger Björn Rabenius.