Företag såväl som privatpersoner i stora delar av kommunen fick klara sig utan någon elektricitet alls i flera timmar under onsdagen i förra veckan.

Katrin Lemming Thulin är kommunikatör på Vattenfall Eldistribution där man nu försöker klarlägga vad som egentligen hände när strömmen försvann.

‒Alla incidenter och händelser i vårt elnät följs upp, analyseras och resulterar vid behov i åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Strömavbrottet i Flen påverkade många och upp till 5 000 kunder var utan ström när det var som värst, så det här kommer att utredas grundligt. De två olika incidenterna med skadade kablar på lokalnätet resulterade i följdfel på regionnätet och det är framförallt denna utredning som kan ta tid att genomföra, säger hon och menar att det i dagsläget är för tidigt att uttala sig om orsaken till incidenten – som inte är den första av sitt slag.

‒Vi har kikat närmare på området kring Flen och kan konstatera att vi sedan i somras har drabbats av ett flertal pågrävningar av våra kablar i samband med fiberläggning.

Vems fel var strömavbrottet?

‒Att våra kablar grävs på av utomstående är förstås inget vi kan rå på, men det är helt klart ett problem för oss och resten av branschen. Cirka 10 procent av Vattenfall Eldistributions avbrott orsakas av pågrävda kablar. Det är ett branschproblem som inte bara skapar irritation på grund av att många drabbas av strömavbrott utan innebär också en stor skaderisk för maskinföraren. Därför är det extra viktigt att man ser till att ta reda på var infrastrukturen finns i marken innan man börjar gräva, till exempel genom att använda Ledningskollen, säger Lemming Thulin.

När det står klart vems fel det var blir den ersättningsskyldig för reparationskostnader i enlighet med Skadeståndslagen.

Hur undviker ni att en liknande incident händer igen?

‒Vi arbetar på bred front för att synliggöra problemet med pågrävningar på infrastruktur. Just nu bedriver vi en informationskampanj mot bland annat gräv- och schaktningsföretag i syfte att få dem att i större utsträckning använda tjänsten Ledningskollen.se, säger Lemming Thulin.

Strömhaveriet har inte heller gått politikerna i Flen förbi. Både Per Grönlund (SD) och Jonathan Bejefalk (L) har begärt interpellationsdebatter kring ärendet och enligt uppgifter till tidningen hinner de komma med på dagordningen till kvällens sammanträde i kommunfullmäktige.

‒När strömmen försvinner, det är oftast först då vi inser hur illa vi förberett oss. Hur skört är samhället och hur beroende är vi av el för att vardagen ska kunna fungera? Den här gången rörde det sig om sex till sju timmar och ett ganska milt väder. Hur vi ska klara av att hantera ett längre strömavbrott måste upp till diskussion så att det i framtiden finns en klar plan för när det kanske händer igen, säger Jonathan Bejefalk.