Vänsterpartiets vallista till kommunfullmäktige i Flen toppas av Rose-Marie Fältskog, kommunikationsstrateg och tjänsteman på Flens kommun.

Hur är det att arbeta som tjänsteman på kommunen och samtidigt vara toppkandidat för ett politiskt parti?

– Det gäller att göra skillnad på när man är vad. Jag har en profession, är väldigt stolt över det yrke jag har och vill sköta det så professionellt som möjligt. Oavsett vilka beslut jag måste verkställa, gör jag det med professionalism. Mina åsikter ska över huvud taget inte märkas.

Artikelbild

Rose-Marie Fältskog toppar Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige i Flen.

[fakta nr="2"]

Rose-Marie Fältskog, som är uppvuxen i Nyköping men har bott i Flen sedan hon var 19 år, började engagera sig i politik redan i tonåren.

– Men jag tog ett uppehåll fram till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Jag ser att det är parti som jag inte vill ska vara där, och då måste det finnas demokratiska motkrafter.

Vid sidan om sitt yrke som kommunikationsstrateg har hon länge arbetat ideellt, framförallt med sådant som rör jämlikhet och jämställdhet. Själv definierar hon sig själv som övertygad socialist och feminist.

Vilken är din hjärtefråga?

– Jag är ju feminist så det är jämställdhet naturligtvis, men också jämlikhet. Klyftorna har ökat så mycket de senaste åren, så vi måste göra något åt det så att det inte blir ännu värre. Det är en feministisk-socialistisk politik helt enkelt. Vilka områden det än gäller så tittar vi med ögon som har med jämlikhet och jämställdhet att göra. Det handlar inte bara om kvinnor, det handlar om funktionshindrade, människor med annan bakgrund än svensk, sexualitet och annat.

Vilken är Vänsterpartiets viktigaste valfråga i Flen?

– Att skapa bättre förutsättningar för alla att komma ut i arbete och även långsiktigt höja utbildningsnivån.

För att lyckas få ut fler i arbete vill Vänsterpartiet bland annat utveckla vuxenutbildningen genom att utöka möjligheterna för en bra språkinlärning och införa barnomsorg på obekväm arbetstid. På så vis hoppas man kunna skapa de förutsättningar som krävs för att fler ska komma ut i arbete, framförallt i områden där det råder resursbrist.

– Barnomsorg på obekväm arbetstid har också att göra med att kunna jobba på sådana tider. För att människor ska kunna arbeta på obekväm arbetstid inom till exempel vård- och omsorg, där det behövs fler, då krävs det ju också barnomsorg på den tiden.

Hur ska ni finansiera detta?

– Det gäller att budgetera för den i den kommunala budgeteringen och göra så kostnadseffektiva satsningar som möjligt. Vi vet att allt inte kan göras på en gång, det finns en viss peng man får. Men ska det satsas så bör det vara på att få ut folk i arbete. Då får vi mer skattepengar och får vi det så kommer vi också kunna ha en bättre kommunal service.

När det gäller grundskolan och gymnasiet vill Vänsterpartiet motverka segregation genom att börja med insatser redan i de yngre klasserna.

– Det gäller att motarbeta segregationen genom att hela tiden ha perspektivet att det ska vara en jämlik skola. Vi vill skapa skolor som har alla, inte skolor som har några få duktiga och tvärtom.

Varför ska man rösta på Västerpartiet i Flen?

– För att vi vill minska klyftorna i samhället och därmed få Sverige att må bättre. Ju större klyftor desto sämre går det med allt. Vi är ett feministiskt parti som har kämpat för att det ska bli jämställt och jämlikt i samhället. Vi kommer att kämpa för alla, speciellt de som har det som sämst, som inte har samma möjligheter.

När Rose-Marie Fältskog får frågan om vilka partier de kan tänka sig att samarbeta med efter valet, svarar hon att det finns ett parti som de absolut inte kan tänka sig ett samarbete med.

– Det beror helt på hur det ser ut efter valet. Det har att göra med den lokala politiken och är lite annorlunda än på riksnivå. Men det finns ett parti som vi inte kan tänka oss samarbeta med, därför att de ligger för långt ifrån våra värderingar och det är Sverigedemokraterna.