Centerpartiets lista till kommunfullmäktige i Flen toppas av Karina Krogh, som flyttade till kommunen för tio år sedan.

– Efter fyra års arbete som projektledare för Färdplan Flen, kände jag att jag inte var klar med Flen. Jag såg den enorma potentialen i näringslivet som man inte hade tagit tillvara på och engagerade mig i Centerpartiet, som tar den frågan på störst allvar.

Efter fyra år i den styrande majoriteten i kommunen, tillsammans med Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker Karina Krogh att hennes parti har lyckats bra med att utveckla en fungerande dialog med näringslivet.

Artikelbild

Karina Krogh.

– Vi har utvecklat en näringslivsstrategi i dialog med näringslivet, som vi är stolta över och drivit utvecklingen hårt.

Men än tycker hon att det finns mycket att göra för att klara av utmaningarna som Flen står inför. Framförallt handlar det om att minska den höga arbetslösheten i kommunen. För Centerpartiet finns lösningen i en fortsatt utveckling av det lokala näringslivet.

– Vi måste hantera arbetslösheten genom samverkan och dialog med näringslivet. Det är ett medel för hela tillväxten i Flen.

– Vi är vana att prata om de stora företagen, som Volvo och GB Glace, som vi självklart ska värna om. Men vi har över 1000 företag som har ett enormt nätverk utanför kommunen, varav en majoritet har noll till fem anställda. Tänk om bara en tredjedel av dem kunde anställa en person till, det är 300 nya arbetstillfällen. Flen kan så mycket bättre, vi vill lyfta Flens styrkor.

Integrationen är också en av partiets viktigaste frågor på lokal nivå. Centerpartiet vill att nyanlända som känner sig beredda, ska kunna komma ut i arbetslivet snabbare. Dialogen kommunborna emellan är också viktig.

– Om tio år kommer vi ha en stor andel av befolkningen som antingen går i pension eller i skola. Vi behöver de människor som kommer hit, men det gäller att få in dem i samhället. Vi behöver fortsätta arbeta med kompetens- och vuxenutbildning.

Har Flen ett stort integrationsproblem?

– När jag samtalar med nyanlända förstår jag att de flesta jätte gärna vill, men upplever det som en stor utmaning att få svenska kontakter. Vi kanske inte känner varandra tillräckligt i Flen.

Under sitt tal i Almedalen sa Annie Lööf att vi måste stå tillsammans mot hatet. Finns hatet som hon pratade om i Flen?

– Ja, vi har haft närvaro av vissa rörelser. Ibland kan man tycka att frågor som lyfts i fullmäktige även gör skillnad på folk och folk, så det är klart att det finns. Där tror jag att vi inom politiken har ett stort ansvar att vara tydliga med att människors lika värde är grunden för den demokratiska processen.

– Jag tror att man måste bryta ner fördomarna genom dialog och fakta. Jag vill uppmuntra kommuninvånarna att fråga de partier som kör med på den linjen vilka lösningar de har. Om man värnar om de äldre, vem ska ta hand om de och betala de skattepengar som ska finansiera den vård de behöver?

Vad vill ni göra för äldreomsorgen i Flen?

– Vi ställer oss fullt bakom beslutet om äldreomsorgsstrukturen, med bland annat två nya äldreboenden, som fattades av ett enigt fullmäktige. Nästa steg är att backa upp det med trygghetsboenden och omvandla timanställningar inom primärvården till heltidstjänster.

Hur vill ni utveckla skolan i Flen?

– Vi vill fortsätta med skolprojektet, där vi redan har sett fantastiska resultat. Vi gick upp hundra platser på SKL:s rankning på två år.

Hur ska dessa satsningar finansieras?

– Vi måste halvera försörjningsstödet som Centerpartiet la fram förslag för tidigare och som vi lyckades hyfsat bra med i början. Det är avgörande för att Flen ska kunna utvecklas.

Varför ska man rösta på Centerpartiet i Flen?

– För att vi har visat att det går att föra Flens kommun framåt.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?

– För oss är utveckling viktigare än makt. Kan vi få gehör för de frågor vi har, så är vi öppna för samarbete med i stort sätt alla partier. Men vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna, vi står för långt ifrån varandra ideologiskt, men även praktiskt. När jag tittar på vad Sverigedemokraterna har kommit med för förslag under dessa år, så har jag svårt att se hur det bidrar till en positiv utveckling av Flen.