– Visst har värmen påverkat. På Kullbergska sjukhuset har vi senaste veckan haft ett ökat antal sökande relaterat till värmen, säger Birgitta Barkne Nilsson, verksamhetschef på Kullbergska sjukhuset.

– Klart att det är några äldre som sökt akut vård på grund av värmen, säger Åsa Björklund.

– På Mälarsjukhuset har vi också senaste veckan haft ett ökat antal sökande relaterat till värmen, uppger Kirsi Mann, vårdenhetschef på akutmottagningen.

Det är framför allt äldre som sökt akut vård på grund av vätskebrist. Vätskebrist kan göra att du känner dig yr och trött och i värsta fall leda till medvetslöshet.

Men även andra typiska sommarolyckor har gjort att trycket till akutmottagningarna ökat. Fler än vanligt har till exempel sökt vård på grund av getingstick, drunkningstillbud och enstaka huggormsbett. Att uppsöka akutmottagningen för getingstick ska bara göras i undantagsfall.

– Om man är allergisk och får stick i munnen ska man söka vård, eftersom svalget kan svullna, säger Åsa Björklund.

I fjol beslutade landstingspolitiker att det skulle vara gratis att besöka vårdcentralerna. Det gjordes bland annat med en förhoppning om att minska trycket på länets akutmottagningar.

Men antalet besök till akutmottagningarna fortsätter öka. På Mälarsjukhuset har antalet besök hittills i år ökat med nästan tusen, på Nyköpings lasarett med nästan fjortonhundra och Kullbergska trehundra jämfört med samma period år 2017. Bara under maj och juni har antalet besök till akutmottagningen på Nyköpings lasarett ökat med fyrahundra.

Besöksökningen till trots så upplever samtliga chefer på akutmottagningarna att sommaren fungerat tillfredsställande.

– Överlag har det fungerat bra på Mälarsjukhuset, intygar Kirsi Mann.

– I stort sett har det fungerat bra i sommar, säger Åsa Björklund.

– Överlag har det fungerat bra på akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset, säger Birgitta Barkne Nilsson.