Förbjudet ha hästar bakom taggtråd

Nyheter
Från årsskiftet får taggtråd inte längre inhägna hästhagar. Markägare med hästar på markerna måste nu byta stängsel snarast. 2010 för med sig ytterligare lagändringar som förbättrar den svenska hästens tillvaro.

Att sätta upp nytt taggtrådstängsel har varit förbjudet sedan 2007. Nu har kravens skärpts ytterligare och från 1 januari får inte någon typ av taggtråd användas runt hagar där hästar vistas.
Jordbruksverket är tydligt med sina direktiv över hur hästhagar ska stängslas. Framför allt att det är utformat på ett sätt så att hästen, som är ett flyktdjur, inte riskerar att skada sig. Tillräckligt stora hagar och för hästen väl synliga stängsel är a och o.
Sara Gabrielsson, hästhandläggare på Jordbruksverket, förklarar hur den markägare som faktiskt inte råder över staketvalet kan göra.
– Det kan hända att hästhagen gränsar till ett lantbruk som har taggtråd kring hagarna för nötdjuren. Då får man sätta upp ett eget elstängsel på sin sida taggtråden.

Läs hela artikeln i onsdagens papperstidning