För sjätte året driver läraren Maud Milton och hennes kolleger på Sävstaskolan läsprojektet som mynnar ut i besök av en författare vars böcker eleverna har läst.