I dag är Marcus Eriksson, delägare i Sörmländska bygg och betong, på väg tillbaka i arbetslivet. Men det har varit en tuff väg tillbaka. Höger armen var söndertrasad och oanvändbar. Hade han inte varit egenföretagare, haft en bra partner och ett mindre företag plus egna försäkringar som täcker upp hade det aldrig gått.

– Den första tiden efter olyckan hade jag fullt upp med att komma igen, det kändes som armen var helt borta och smärtorna var enorma. Jag gick på morfin för att över huvud taget stå ut. Ben har jag brutit många gånger förut men den smärta jag hade var många gånger värre. Ibland skrek jag bara rakt ut.

När började du komma tillbaka till arbetslivet?

– Sex månader efter olyckan började jag arbeta 25 procent, men då fick jag ett brev från försäkringskassan som berättade att jag var utförsäkrad. Där uppmanade man mig att söka ett jobb som passade mitt handikapp. Jag ringde handläggaren och undrade vad som var problemet. Jag blev ånyo uppmanad att söka ett jobb som passade handikappet. Men jag tyckte inte det var någon skillnad om jag var på kontoret eller ute, det gjorde ju fortfarande fruktansvärt ont och jag gick på morfin, säger Eriksson.

Vad gjorde du då?

– Jag hörde av mig till dem och försökte berätta om hur jag arbetade. Jag ville att de skulle besöka mig och se hur jag hade det men de var inte det minsta intresserade utan gömde sig bara bakom regler och paragrafer. Det fanns inget intresse för mig som person utan jag bara uppmanades att söka ett annat arbete. Det tvingade mig tillbaka till full tid igen och då kunde jag jobba en dag men sedan fick jag ta igen mig så snart jag kom hem, jag orkade ingenting och hade fruktansvärt ont. Dessutom hade jag posttraumatisk stress och det var nästan mer än halva handikappet.

Hur borde du ha behandlats, tycker du?

– De borde ha träffat mig, jag ville jobba och vill jobba. Jag tycker systemet är för stelbent när de inte ens vill komma ut och träffa mig. Men tack vare att jag har haft egna medel och firman har varit tillräckligt stor har jag kunnat komma tillbaka. Jag rekommenderar alla att se till att ha egna försäkringar också om olyckan skulle vara framme.

Cecilia Uddin är nationell samordnare på försäkringskassan och förklarar hur man har resonerat i Marcus Erikssons fall.

– Jag förstår att Marcus Ericsson har haft en besvärlig situation efter olyckan. Han har alltid möjlighet att söka ytterligare ersättning om han inte är fullt arbetsför. Lagstiftningen är tydlig där att försäkringskassan efter sex månader ska pröva om man klarar ett annat arbete på arbetsmarknaden.

Uddin menar att handläggaren har bedömt utifrån läkarintyget att återställningen skulle ta alltför lång tid, mer än ett år och att det då inte var någon idé att komma ut och besöka arbetsplatsen. Det finns särskilda skäl från att bedömas mot andra arbeten på arbetsmarknaden efter sex månader och det är om man kan se att återgång skulle kunna ske inom ett år.

– I Marcus fall så är det den bedömning som handläggaren har gjort. Hade Marcus återkommit med tydligare läkarintyg hade det kanske kunnat bli en annan bedömning. Är man inte nöjd med beslutet går man vidare till en omprövning med oberoende handläggare som tittar över fallet. Det går alltid att ansöka igen om han mår fortsatt dåligt. Alla begränsningar ska läkaren beskriva, vi är helt beroende av läkarintyget. Jag tycker inte att det framgår av det jag sett att han har haft psykiska problem, säger Cecilia Uddin.

– När det gäller prövning av annat arbete så har försäkringskassan skyldighet att göra det enligt lagstiftningen och kan även samverka med arbetsförmedlingen, säger Uddin.