Området som detaljplanerats är elva hektar stort och ligger väster om Odlaren.

TotaltReinhold Gustafsson är engagerade i varsitt byggprojekt.