24Storage förvärvade i december förrådsanläggningen Boxa Self Storage i Eskilstuna. Anläggningen ligger på Langsgatan 3 i centrala Eskilstuna. Den är cirka 2000 kvadratmeter stor och rymmer cirka 240 förråd på upp till 22 kvadratmeter.

‒Som en av de mer framsynta städerna inom Mälardalens område är det en naturlig plats för oss att etablera oss i. Södermanlands län har de senaste åren haft en stor inflyttning och Eskilstuna är en dynamisk stad där det sker mycket. Vi ser Eskilstuna som en framtidsstad med stor potential, säger Michael Fogelberg, vd för 24Storage.

Företaget hyr ut förråd på mellan 1-30 kvadratmeter till både privatpersoner och företag runt om i landet.

‒Det kan vara att två personer skiljer sig eller att en släkting går ur tiden. Grunden för vår affär är inte alltid rolig, men vi erbjuder en behovsinriktad tjänst. Det är också så att ju fler invånare vi blir, desto trängre bor vi och förvaringsbehovet blir större – inte bara under flytt. Du kan förvara saker du endast använder en gång om året hos oss, säger Michael Fogelberg.

Han konstaterar att även företag har behov av förråd.

‒Bland företag kan det exempelvis röra sig om hantverkare som behöver en plats att förvara sina verktyg på, en bokförare som lagpliktigt måste lagra bokföringen i tio års tid, en säljare vars arbetsplats inte har möjlighet till lagerhållning eller en familj som behöver ställa av sin vinterutrustning för säsongen och vars källarförråd inte räcker till.

24Storages affärsidé bygger på mindre anläggningar än genomsnittet, högre grad av automatisering och lokalisering närmare kunden. Anläggningarna utrustas med den senaste teknologin som möjliggör en helt centraliserad drift. Företaget tog i februari in 250 miljoner kronor i nytt kapital.

Michael Fogelberg har tidigare varit med och grundat Shurgard i Europa. Han menar att förrådsbranschen endast är i sin linda.

‒Self-storagebranschen kommer att utvecklas enormt framåt både i Sverige och i världen. Urbaniseringen och trångboddheten är en av de största drivarna bakom utvecklingen, men det är naturligtvis också viktigt att människor blir medvetna om alla möjligheterna. I Stockholm är det till exempel inget konstigt att placera en bokhylla med redan lästa böcker på en kvadratmeter som är värd 100000 kronor. För 100000 kronor skulle du få många förråd för pengarna.