Den serverhall som IT-jätten Amazon web service uppför i logistikparken i Kjula är snart klar att tas i drift.

Liknande enheter byggs i Katrineholm och Västerås, Google ska bygga en serverhall i Avesta och Facebook har sedan en tid etablerat sitt datacenter i Luleå.

Gemensamt för de här anläggningarna – förutom att de skapar välbehövlig tillväxt och arbetstillfällen utanför storstadsområdena– är att de behöver väldigt mycket elkraft för att klara driften.

Artikelbild

Kjell Andersson, elnätschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö, välkomnar Amazons etablering i logistikparken. Men de expansionsplaner som finns i området äventyras om inte det nationella stomnätet för el byggs ut. – Vi ser stora bekymmer framför oss redan inom några år om ingenting görs, säger han.

Enlig en rapport som Regionförbundet Sörmland tagit fram finns en utbredd oro i länet över att brister i elförsörjningen riskerar att förhindra framtida företagsetableringar, framför allt de med stora elbehov.

Exakt hur mycket el Amazon behöver till sitt datacenter i Eskilstuna är en affärshemlighet.

– Vi har skrivit på ett sekretessavtal och berättar därför inte om hur mycket de har uppgett att de behöver, säger Kjell Andersson på ESEM, Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö.

Kapaciteten vid logistikparken räcker för att leverera el till befintliga företag samt Amazon, industrikoncernen Rockwool och de övriga tänkta etableringar som är på gång.

– Vi kommer att klara av att leverera el till Amazon mycket tack vare att vi byggt en transformatorstation i Kjula med stor kapacitet. Men de prognoser som finns för etableringar i logistikparken och Amazons ytterligare expansion kan på sikt innebära en fördubbling av det elbehov Eskilstuna kommun har i dag. Det kommer att bli tufft, riktigt tufft. Vi ser stora bekymmer framför oss redan inom några år om ingenting görs, säger Kjell Andersson.

Problemet med den framtida elförsörjningen ligger på regional och nationell nivå. Men det saknas en aktör med helhetsansvar. ESEM är beroende av att Vattenfall kan leverera el på nätet och Vattenfall är i sin tur beroende av att Svenska kraftnät ser till att det finns tillräckligt med kraft på det stora stomnätet som är eldistributionens motorvägar.

ESEM har tillsammans med näringslivet, länsstyrelsen och Regionförbundet uppvaktat politiker i riksdagen för att få fram en hållbar lösning.

– Vi vill få upp frågan på bordet. För regionens tillväxt är det otroligt viktigt att elen finns tillgänglig. Vi var på ett möte hos Svenska kraftnät med energiminister Ibrahim Baylan som gästtalare. Han sa att energifrågan inte blir en valfråga i år eftersom vi har en blocköverskridande energiöverenskommelse. Men det vi hävdar, tillsammans med länsstyrelsen och Regionförbundet, är att det är ett stort bekymmer ur ett näringslivspolitiskt perspektiv.

Vad är det då som måste göras? Enligt Kjell Andersson är det inte själva elnätet som är det stora problemet. Snarare handlar det om att få in kraften i nätet.

– Produktionskällorna finns främst norröver i landet och vi har en stor flaskhals norr om Stockholm där det i dag är stora bekymmer att få förbi kraften som sedan går via Stockholm till vårt område.

De planer som finns för hur problemet ska byggas bort hindras av långa tillståndsprocesser med bygglov, miljökonsekvensutredningar och överklaganden.

Ett annat orosmoln på sikt är förändringar i själva elproduktionen. När olönsam kärnkraft ska ersättas av bland annat vind- och solenergi minskar leveranssäkerheten.

– När det inte blåser och när inte solen skiner, vad gör vi då? Hur ska det fungera? Vi kommer att bli ännu mer beroende av vattenkraften som balanskraft. Det är en stor omställning vi står inför samtidigt som behoven ökar, säger Kjell Andersson som trots det bekymmersamma läget är hoppfull om att frågan får en lösning.

– Vi utgör en samlad front mot de som kan påverka. Vi har bra samtal med politiker och för en bra dialog med Vattenfall och Svenska kraftnät.

För ESEM finns det dessutom en ekonomisk uppsida eftersom expansionen i regionen ger ett betydande tillskott i form av elnätsintäkter.

– Absolut! Det är en bra inkomstkälla även om jag inte kan uppge någon siffra. Vi skär inte guld, vi betalar Vattenfall för den kapacitet vi utnyttjar i regionnätet för överföringen, men det är en bra affär helt klart. Så Amazons etablering genererar mycket positiva effekter som gör att vi kan investera och förstärka i vårt nät och byta ut gamla transformatorstationer bland annat.