För fem år sedan var ladugården i Talltorp mellan Ärla och Hällberga fallfärdig. Att den faluröda byggnaden, vars betonggolv i vissa delar börjat sjunka och vars väggar hade rötskador rymde en gång sex kor, två hästar och en hönsflock, syntes dock fortfarande.

– Det låg hö och halm kvar, säger Bo Jönsson, som tillsammans med hustrun Monica har jobbat i fem år med att renovera ladugården och göra den till ett galleri kombinerat med ateljé och verkstad.

– Det har varit mycket jobb, men vi har haft visionen klar för oss, säger Bo Jönsson.

Artikelbild

Ljuset flödar genom galleriet.

Till vardags bor makarna i Västerås, men börjar trappa ner yrkeslivet och satsar på att utveckla sina hobbies.

Bo Jönssons livslånga bisyssla, vid sidan av jobbet som forskningschef vid ett företag som utvecklar material och produkter som ska tåla höga temperaturer, är akvarellmåleri.

Det gamla foderbordet finns kvar i ladugården, men väggar och tak är vitmålade. Golvet är nytt och ljuset flödar genom öppningen mot den gamla gödselstacken och ladugårdsdörren som försetts med skjutpartier i glas.

Längs golvet står Bos akvareller. Landskap och naturmotiv, ofta vinter- höst- och vårbilder som förmedlar känslan av vinterkyla eller att stoppa handen i en sjö där isen just gått upp.

Artikelbild

Bo Jönsson lät foderbordet i den vara kvar när han byggde om den gamla ladugården till Galleri Talltorp. Nu ska han visa sina akvareller här under Konstens vecka, ett samarbete mellan åtta gallerier och konstföreningar som pågår under vecka 45.

Målningarna väntar på att bli utvalda och upphängda inför premiären för Galleri Talltorp som äger rum den sista helgen i september.

Då kommer även Frank Watson att visa fotografi. Samma helg inleds Konstens vecka i Eskilstuna ett samarbetsprojekt i vilket Galleri Talltorp ingår tillsammans med sju andra lokala gallerier och konstföreningar - något som de medverkande hoppas ska bli en tradition.

Artikelbild

Väggar och tak har målats vita i Galleri Talltorp.

– Det finns inte så mycket arrangemang av den typen på hösten, säger Bo Jönsson.

Tanken med Galleri Talltorp är dock att det i första hand ska visa Bo Jönssons eget måleri på hans egna villkor. Men han är inte främmande för att utveckla galleriverksamheten och i framtiden låta andra ställa ut.

Artikelbild

Fem år tog det makarna Jönsson att skapa galleriet utanför Ärla.

– Vi tar ett steg i taget, säger Bo Jönsson.