Det är 17 personer från flyktingläger runtom i världen som Gnesta kommun ska ta emot som kvotflyktingar i år. Dessutom har minst två av de ensamkommande ungdomar som bor i Gnesta fått uppehållstillstånd för sina familjer, som alltså får komma till kommunen som anhöriginvandrare.

Men det är inte helt lätt att hitta husrum åt alla. Därför har Gnestahem ansökt om nytt bygglov för att göra om kontorslokalerna i ett hus på Åsbackaområdet till bostäder.

– Vi söker för fullt efter både privata och kommunala bostäder, men vi får inte ihop antalet. Bosättningslagen är en tvingande lag, och genom att göra så här köper vi oss lite tid, säger Mats Engström, chef för socialtjänsten i Gnesta.

När en person placeras som kvotflykting har kommunen två månader på sig att ordna fram en bostad. Ingen vet heller på förhand om det rör sig om fyra barnfamiljer eller 17 singelhushåll.

– Vi vill inte att barnfamiljer ska bo på gatan, så vi försöker vara behjälpliga, konstaterar Mars Engström.

Utöver huset vid Åsbacka, som tidigare har använts av de fackliga organisationerna på socialförvaltningen, hoppas kommunen kunna inhysa fler nyanlända försenade hyresrättsbygget vid Åkervägen, som ännu inte blivit färdigt.

Två privatpersoner som bor i närheten av Åsbacka har yttrat sig angående ansökan om nytt bygglov. Båda uttrycker oro för tryggheten i villaområdet. Men Mats Engström menar att grannarna kan vara lugna.

– Jag förstår att det finns oro. Vissa tänker säkert på missbruk när man hör att det är ett akutboende, men det är nyanlända familjer det handlar om här. Och de som går på SFI eller på gymnasiet på Åsbacka rör sig redan i omgivningen.