– När man bygger en publik anläggning ska tillfartsvägen överensstämma med publikmängden. Nu ska man göra om en lokal gata till en tillfartsväg och det håller ju inte, säger Jan Aspgren.

Han är en av trettiotalet personer boendes på Sigtunavägen som skrivit under en rad kritiska synpunkter till detaljplanen för Hagstumosses nya idrottshall. Bland annat är de kritiska till att fordonstrafiken kan komma att tredubblas på den enda gata som leder till och från idrottshallen.

"Varför inte bara ansluta till väg 57 i stället för att använda Sigtunavägen som genomfartsväg?" har man frågat sig i synpunkterna som lämnats in.

Artikelbild

Staffan Sjögren, Göran Berglin, Lars Göran Sjölander, Martin Glockner, Mattias Torsén och Christer Palm är några av det trettiotalet grannar på Sigtunavägen som är kritiska till att kommunen vill göra gatan till en tillfartsväg.

– Svaret som vi fått är att det blir för dyrt med en ny infart, säger grannen Lars Göran Sjölander.

För att köra in på Sigtunavägen och ta sig till Hagstumosse måste bilister som kommer från 57:an göra en vänstersväng. När trafiken nu ska öka kanske även risken för olyckor gör det, resonerar flera av de boende.

– Jag tycker att man ska ha en avfartsfil så att man kan svänga av utan att riskera att bli påkörd bakifrån. Då undviker man whiplashskador, säger Jan Aspgren.

Men någon avfart direkt från väg 57 eller avfartsfil på Storgatan finns det inga planer för. Enligt planeringschef Tomas Enqvist har kommunen testat vilken effekt den ökade trafiken kommer få i en simulering – som visar att allt är lugnt.

– I dag ligger trafikmängden på 650 fordon en vanlig vardag på Sigtunavägen och vi har räknat med en ökning på upp till 2 000 fordon. Vår trafikkonsult menar att det är så lite trafik att några åtgärder på Storgatan inte ska behövas, säger han.

Men grannarna på Sigtunavägen är av en annan åsikt:

– Jag kör dagligen till och från arbetet, jag vet att bilarna ligger väldigt tätt på bakom en, säger Jan Aspgren.

De boende hänvisar även till polismyndighetens remiss på detaljplanen, där man "ställer sig undrande om korsningarna klarar av att ta hand om den ökade trafikmängden på ett trafiksäkert sätt".

– Det har vi konstaterat att den kommer att göra. Vi har låtit en trafikkonsult göra en simulering. Det blir inga kösituationer och man kan svänga av ganska lätt med de trafikmängder som förväntas, säger Tomas Enqvist.

Grannarna på Sigtunavägen anser att kommunen inte tagit hänsyn till vare sig deras eller polisens synpunkter i sin replik.

– Det är lätt att man säger att det inte blir några problem för att skjuta det på framtiden. Det saknas långsiktighet i det hela, säger Staffan Sjögren.

Kommunfullmäktige förväntas godkänna detaljplanen vid nästa sammanträde nu på måndag. Sigtunavägens grannar vet redan vad nästa steg är.

– När vi får underlaget kommer vi överklaga, säger Staffan Sjögren.