Det är Birdlife Sweden (före detta Sverige Ornitologiska förening) som sammanställer fågelräkningen som görs av ungefär 20 000 hushåll i landet.

Ungefär en halv miljon svenskar matar fåglar så det en del fågelbord eller matningsställen att slå sig ned vid. Fågelräkningen görs som ett stöd till forskningen.

– Man kan tillexempel se avvikelser som att gråsiskor återkommit hit, troligtvis österifrån. Eller att fåglarna tycks ha klarat sig rätt bra vid förra sommarens rekordvärme, berättar Gnesta kommuns miljöstrateg Bertil Karlsson, som själv har ett stort natur- och miljöintresse.

I Gnesta kommun har 73 rapportörer redan i år registrerat nästan 3 000 fåglar eftersom många redan kunnat följa och räkna fåglarna som kommer för att matas. Enligt Artdatabanken har totalt 53 fågelarter registrerats.

Men nu vankas den stora fågelräknarhelgen den 25-28 januari där man sedan enkelt lämnar in sin rapport via webben, menar Gnestas miljöstrateg.

– I andra kommuner har man fått med sig förskolor och skolor så är det mest äldre privatpersoner som räknar fåglar här i Gnesta. Det vore kul om vi kan locka till oss lite yngre förmågor också, säger Bertil Karlsson.