Västgötskan hörs tämligen tydligt fortfarande, trots att det var mycket länge sedan Göran Svärd lämnade hembygderna kring Borås i samband med att han gifte sig första gången, flyttade till Göteborg och så småningom blev tvåbarnsfar.