Fjolårets varma sommar blev ett dråpslag för sörmländska skogsägare då både etablerad skog och nyplanteringar försvagades av den långa varma och regnfattiga perioden.

För skadeinsekten granbarkborren var däremot förhållandena idealiska. Torkan förvandlade de försvagade granarna till ett veritabelt smörgåsbord för den lilla skalbaggen som kunde föröka sig i stor skala.

Angreppen bedöms ha orsakat förluster på miljardbelopp för Sveriges skogsägare. I och med att värmen höll i sig länge hann granbarkborrarna svärma upp till tre omgångar. Det innebär att mängden skadeinsekter kommer att bli ännu större i år.

Under söndagen höll Skogsstyrelsen informationsträffar för skogsägare i Katrineholm och Sparreholm för att berätta om hur man kan förebygga och bekämpa angrepp från granbarkborren.

– Vi har oändliga mängder granbarkborre i våra skogar nu. De går i normala fall inte på en frisk gran, men nu när de är så många är situationen annorlunda. Ni behöver hitta angripna träd så snabbt som möjligt, förklarade skogskonsulenten Monica Pettersson som var på plats i skogen vid Siggetorpastugan strax utanför Katrineholm.

Än har årets angrepp inte börjat, skalbaggarnas vinterdvala bryts först när temperaturen stiger mot 18 grader under några dagar i följd.

Under turen i granskogen utanför Katrineholm fick skogsägarna titta närmare på hur angreppen ser ut och hur man kan upptäcka skadedjuren. En av de som deltog under informationsträffen var Göran Larsson. Han är virkesuppköpare för Holmen skog i Katrineholmsområdet.

– Vi måste hjälpa de skogsägare vi har som leverantörer. Vi har även ett eget stort skogsbestånd som har drabbats av angrepp och som ska åtgärdas under maj månad. Det stora bekymret med granbarkborren är risken framåt och det går åt en kall tråkig sommar om vi ska kunna hålla dem stången, konstaterade han.

Till både träffen i Sparreholm och Katrineholm dök 20-talet skogsägare upp.

– Det är bra uppslutning och det finns en oro och ett intresse för att lära sig mer, sade skogskonsulent Monica Pettersson.