Region Sörmland bildades 1 januari i år. I nya organisationen införlivades regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten, därmed upphörde deras verksamheter som de sett ut fram till då.