Underlaget kommer från försäljningar i hela landet under 2016 och visar på stora skillnader. I jämtländska kommunen Ragunda stannade kapitalvinsten vid en bostadsförsäljning på blygsamma 73 000 kronor. I Danderyd låg den på 1,4 miljoner kronor.

– 2016 präglades till ganska stor del av införandet av amorteringskravet i juni, vilket gav effekter i form av en ökad aktivitet på bostadsmarknaden inför och en avmattning efter den 1 juni. Det var mest tydligt i Stockholm, säger Emma Persson, boendeekonom på den statliga banken SBAB, till Siren.

Den genomsnittliga vinsten för de personer som sålde bostad 2016 var 575 720 kronor för hela riket, alltså en bit över snittvinsten i Eskilstuna på 503 270 kronor. Den högsta noteringen i länet står Gnesta för med knappt 705 000 kronor.

– Den senaste tiden har vi sett en viss inbromsning av bostadspriserna. Samtidigt ska man komma ihåg att räntorna förväntas vara låga ett tag till, svensk ekonomi är stark och människor har fortfarande behov av att köpa och sälja bostäder. Det talar för att bostadsmarknaden återhämtar sig en bit in på året. Men de kraftiga prisuppgångarna vi har sett under de senaste åren är nog över, säger Emma Persson.

Höstens prisfall på bostadsrätter har framför allt varit tydligt i Stockholm. På den marknaden har å andra sidan priserna gått upp kraftigt under många år.

Under onsdagen kom siffror från Svensk Mäklarstatistik som visar att det finns tecken på en viss stabilisering på bostadsmarknaden. Mellan december och januari sjönk priserna på både bostadsrätter och villor i landet med en procent.

Samtidigt visar en sammanställning som Länsförsäkringar gjort att priserna för bostadsrätter i Sörmland har gått ner med 2,9 procent under de tre senaste månaderna och villapriserna med 5,6 procent jämfört med samma period föregående år. På årsbasis har Sörmlands bostadsrättspriser stigit med 5,6 procent medan villapriserna har stigit med 2,4 procent.