Det har varit några minst sagt turbulenta år för Sörmlands sparbank. Storslagna personalfester, en vd som köpt privata lyxvaror, resor för styrelsen jorden runt, jaktresor för exklusivt utvalda kunder och uppseendeväckande fastighetsförsäljningar. Publiciteten har knappast varit den mest önskvärda för en verksamhet som gärna framhåller att man är i förtroendebranschen.

Men Sörmlands sparbank stod rycken och nu är alla gamla surdegar avklarade, försäkrar t f ekonomi- och finanschefen Catrina Ingelstam

– Vi har rensat och städat och ställt i ordning bordet för vår nye vd, säger hon.

Han heter Sören Schelander, är 53 år, gift, trebarnsfar och än så länge bosatt i Skövde. Närmast kommer han från Länsförsäkringar Älvsborg, där han varit vd sedan 2014. Innan dess arbetade han i många år inom bankvärlden, på Swedbank och Danske bank. Nu ser han fram mot att ta ledningen i en lokalt förankrad bank. Just det är en styrka inför framtiden, anser han.

– I dag liknar de flesta banker varandra, med samma uppbyggnad och utbud. Men Sörmlands sparbank är annorlunda. Det är en lokal bank som känner sina kunder och kan anpassa sig för bygden. Det tror jag blir en enorm styrka i en tid av stora förändringar. I tuffa tider är det bra att känna sina kunder.

För det är tuffa tider, även för Sörmlands sparbank. Konkurrensen om kunderna har ökat och fler väljer att sprida sitt sparande till flera banker, i stället för att lägga alla ägg i samma korg.

Dessutom ökar prispressen när fler vågar förhandla med banken om sin boränta.

– I dag ser sig kunderna om innan de bestämmer sig för vilken bank de ska anlita.

Sören Schelander blir Sörmlands sparbanks fjärde vd på mindre än två år. Men de täta vd-bytena avskräcker inte.

– Det är samma jobb som ska göras och banken har klarat sig bra igenom de senaste åren. Kundnöjdhetsundersökningarna visar att kunderna är lika nöjda i dag som före turbulensen. Det är starkt gjort och ett mycket gott betyg till de som träffar kunderna, säger Sören Schelander.

– Det visar också att kunderna förstått att det inte var banken som gjorde fel utan ett antal enskilda personer.

2016 blev ett mörkt år för Sörmlands sparbank, med ett bokslut som visade en förlust på 57 miljoner kronor. 2017 gick det bättre, med ett plus på 167 miljoner.

– Det betyder att vi kan återuppta vårt gamla löfte att dela med oss av vår vinst och återinvestera i regionen. Vi kan skicka vidare igen och det känns jättebra, säger t f ekonomi- och finanschef Catrina Ingelstam.

Tio procent, eller 16,7 miljoner kronor, av vinsten går därmed vidare till lokala satsningar inom bland annat skola, föreningsliv och näringsliv.

En del av vinsten 2017 förklaras av att banken inte behövt använda hela den summa som reserverades i 2016 års bokslut för befarade rättsliga processer efter vd-skandalen.

– Vi har kunnat återföra 50 miljoner kronor, som lagts till resultatet för 2017, säger Catrina Ingelstam.

Även om Sörmlands sparbank är en fristående bank så är Swedbank en viktig samarbetspartner, främst genom Swedbank hypotek och Swedbank robur. Men en liten kursändring är på gång.

– Vi har ställt om, till exempel genom att finansiera en större del av kundernas bolån genom sparbankens egen balansräkning i stället för genom Swedbank. Vi går tillbaka till vår kärnverksamhet, säger Catrina Ingelstam.

De låga boräntorna och en ökande konkurrens om bolånekunderna får också konsekvenser i form av lägre räntenetto. Förra året tjänade Sörmlands sparbank två miljoner kronor mindre på kundernas bolån. Från 192 miljoner 2016 till 190 2017.