– Är den här valsedeln giltig?

En av de 30 valarbetarna som ingår i räknegruppen, som just nu kontrollräknar hela länets valsedlar på länsstyrelsen, håller upp en röstsedel där hela den högra kanten är avriven. Rebecka Klaréus är valsamordnare på länsstyrelsen och ingår i den tre man stora valstaben som har till uppgift att kontrollera att kontrollräknarna gör sitt jobb.

Hon är osäker om den trasiga valsedeln är giltig och söker upp juristen Erika Wikström-Liss som också ingår i länsstyrelsens valstab. Juristen tvekar men efter en grundlig diskussion beslutar man att godkänna valsedeln.

– Regeln om märkning av valsedlar är till för att skydda individens val. Kan man härleda en röstsedel till en person blir den ogiltig. En klassisk ogiltighet är att skriva sitt eget namn på valsedeln och kanske skriva vem man röstat på. Då blir den ogiltig direkt, säger Rebecka Klaréus.

I hela Sörmland finns det totalt 169 valdistrikt och i samma stund som vallokalerna stängde på söndagskvällen, satte valarbetare i respektive vallokal i gång att räkna fram ett preliminärt valresultat. Därefter skickades valsedlarna till kommunhuset där en valnämnd kontrollerade att alla valsedlar kommit in, samt protokollförde de preliminära resultaten. Under måndagsmorgonen transporterades alla valsedlar till länsstyrelsen för kontrollräkning och registrering och senast på fredag klockan 11.00 ska riksdagsrösterna vara inregistrerade hos valmyndigheten. Därefter börjar rösterna till kommunerna och landsting att kontrollräknas.

– Med tre valkassar från varje distrikt blir det väldigt många valsedlar. Även om vissa valsedlar ogiltigförklaras, brukar inte de preliminära resultaten skilja sig så mycket från slutresultaten.

På onsdag väntas utlandsrösterna anlända till valnämnden på stadshuset, även de valsedlarna kommer följa samma rutiner och dubbelkontrolleras av räknegruppen och kontrollgruppen innan de kan registreras på valmyndighetens hemsida.

– Slutresultaten bör vara klara 14 dagar efter valdagen, men förhoppningsvis är vi klara tidigare.